เนื้อเพลง แต๊นา Zelet pol

อีน้องสาวจี่มีแฟนแล้วกา เป็นลูกสาวไผช่างถูกใจ๋แต้นา

 

ใค่ได้ใจดวงน้อยของน้องนั้นมา บ่สนแม้ว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม

       

         * อ้ายฮื้อไปหมดแล้วทั้งใจบ่เผื่อใจ๋ไว้เลย ยอมเสี่ยงเพื่อฮักยิ่งใหญ่

 

         ฮื้อน้องขะใจ๋มาฮับไปหน่อยแม่สาวน้อยตาใส ว่าจ่ะได ฮับใจ๋อ้ายไว้ได้ก่อ

 

                ** จะฮื้อยะจะไดก็บอกมาต้องใช้เวลาแฮ่มเต้าใด อ้ายนี้ถ้าตั๋วจะแบ่งใจหื้อกันสักหน่อย
 

                หื้อย่ะจะไดก็บอกมา บ่ได้ฮักใครบ่อยๆ ใจนี้มันเต็มด้วยฮักที่รอปล่อยฮื้อเธอ

อีน้องสาวใสมีไผฮักแล้วก่อนา เป็นดีถูกใจ๋ดูไปก็งามตา
 

 

ใค่ได้ก่อใค่ได้ใจ๋น้องนั้นมา บ่สนแล้วว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตาม

 

( * , ** )

( * , ** )

 

อีน้องสาวจี่มีแฟนแล้วกา เป็นลูกสาวไผช่างถูกใจ๋แต้นา
 

ใค่ได้ใจดวงน้อยของน้องนั้นมา บ่สนแม้ว่าไผจะผูกใจ๋ได้ก็ตามxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...