เนื้อเพลง You &amp

วันที่เราจูงมือกัน ผ่านทุกเรื่องราวผ่านความฝัน วันที่เราอยุ่ด้วยกัน ทุกๆเรื่องราวที่เกิด 

เหมือนมีเธอนั้นคือปลายทาง เหมือนมีความฝันที่ต้องเดิน ที่ต้องห่างกัน

พรุ่งนี้ก็ยังคงมี มีแค่เธอกับฉัน พรุ่งนี้ก็ยังคงมีคำว่าสองเราไม่เปลี่ยน 

แม้ว่าเรานั้นต้องไกลกัน เธอยังมีฉันเหมือนเดิม แค่ขอให้มั่นใจ

 

You’re still so close to me, i’m never let you free, would you believe in me ..Hu … Hu ….Hu……Hu

 

ก่อนที่เรานั้นต้องไกล อยากจะฝากเพลงหนึ่งเพลงนี้ เปิดฟังจนเราพบกัน ทุกๆวันที่เราต้องห่าง 

ให้เพลงนี้เป็นพยานว่าฉันรักแค่เพียงเธอ ขอให้มั่นใจ

 

You’re still so close to me, i’m never let you free, would you believe in me ..Hu … Hu ….Hu……Hu

You’re still so close to me, i’m never let you free, would you believe in me ..Hu … Hu ….Hu……Hu

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...