เนื้อเพลง มนต์รักแม่กลอง ไท ธนาวุฒิ อัลบั้ม ลูกคอไท

เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียง ขับร้องดังเพลงมนต์

รักแม่กลองล่องลอยพริ้ว หวานซ่านมา

กล่อมสาวงาม บ้านอัมพวามนต์รักแม่

กลองแว่วมา เหมือนสายธารา แม่กลองรำพัน

พี่ต้องจากลา ขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาว

แม่กลองต้องครวญ หวนมาสักวัน

กลิ่นเนื้อนาง ไม่จางสัมพันธ์ เราสองล่องเรือร่วมกัน

ร้องเพลงชมจันทร์ ลุ่มน้ำแม่กลอง

ไม่ลืม น้ำใจไมตรี สาวงามบ้านบางคณฑี

เอื้ออารีเรียกร้อง ให้ดื่มน้ำตาล

พร้อมกับยิ้มหวานของนวลละออง

ก่อนลาจากสาวแม่กลอง

เราร่วมปิดทองงาน วัดบ้านแหลม

เจื้อยแจ้วแว่วเสียง สำเนียงขับร้อง

คร่ำครวญ ลาสาวแม่กลอง ล่องลอยเมื่อ คืนข้างแรม

กรุ่นหอมไอ ทะเลเคล้าแซม

มนต์รักแม่กลอง แทรกแซม คิดถึงพวงแก้ม นวลสาวแม่กลอง

ไม่ลืม น้ำใจไมตรี สาวงามบ้านบางคณฑี

เอื้ออารีเรียกร้อง ให้ดื่มน้ำตาล

พร้อมกับยิ้มหวานของนวลละออง

ก่อนลาจากสาวแม่กลอง

เราร่วมปิดทองงาน วัดบ้านแหลม

เจื้อยแจ้วแว่วเสียง สำเนียงขับร้อง

คร่ำครวญ ลาสาวแม่กลอง ล่องลอยเมื่อ คืนข้างแรม

กรุ่นหอมไอ ทะเลเคล้าแซม

มนต์รักแม่กลอง แทรกแซม คิดถึงพวงแก้ม นวลสาวแม่กลอง

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...