เนื้อเพลง ใกล้กับไกล อัสนี วสันต์ อัลบั้ม เด็กเลี้ยงแกะ

         * อยู่ใกล้กันบ้างก็ดี จะได้ไม่มีห่วงใย อยู่ไกลกันก็บ้างก็ดี ส่งมอบไมตรีมอบใจ

 

        อยู่ใกล้กันมากไม่ดี ก็เพราะบางทีมันใกล้ไป อยู่ไกลกันมากไม่ดี อยู่ใกล้กว่านี้ดีกว่าไกล

 

ใกล้หรือไกลก็ยังดี เพราะบางที่ไม่มีใคร ที่จะมาคอยใส่ใจ ว่าอยู่ใกล้หรือไกลดี

 

เมื่อตัวเราอยู่คนเดียว ใครแลเหลียวก็ไม่มี ทนทรมานนานนับปี จนไม่มีใกล้หรือไกล

 

( * )

 

ใกล้หรือไกลต้องลองดู ต้องดูอยู่ทุกเวลา คอยดูไว้ไม่คลาดคลา รู้ปัญหาถ้าพลั้งไป

 

เมื่อสองเราอยู่รวมกัน วันทั้งวันสบายใจ ไม่มีทุกข์ไม่ห่างไกล รักกันไว้อยู่ใกล้กัน

 

( * ) xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...