เนื้อเพลง เพลงรักตลอดไป Dear Jane Letter (DJL)

บทเพลงรักที่อ่อนหวาน

ช่างสวยงามคล้ายดั่งจดหมาย

ขีดเขียนคำรักที่ฟังเท่าไหร่ ยิ่งอินในหัวใจ

มันยังอดยิ้มไม่ได้ ทุกครั้งที่ใจได้รับฟัง

มันยังเห็น ภาพวันเก่าเก่า

ที่เราสอง ยังมีกันเเละกัน

บทเพลงที่เคยซึ้งใจในวันนั้น

ยิ่งทำให้ยิ่งตอกเเละยิ่งย้ำให้มีน้ำตา

แค่เพียงเพราะเธอจากไป เพลงจะเพราะสักเท่าไร

แต่หัวใจไม่อาจทนรับฟัง บทเพลงรักตลอดไป

บอกเรื่องราว ที่เราเคยร่วมฟัง

ความทรงจำช่างมากมาย

เพลงที่เพราะที่จับใจ

ท่วงทำนอง ที่สองเราเคยขับขาน

แต่วันนี้ ยิ่งฟังก็ยิ่งทรมาน

เพลงรักกลับกลายเป็นทำร้าย ให้ชั้นเสียใจ

Hey yo

You know that I’ve felt so sick of love song

You know that I hate this love song

Coz you left me sing alone

Yesterday I’ve got u baby

But today you drive me crazy

You know that I love you baby

Please come back to me my lady

แค่เพียงเพราะเธอจากไป เพลงจะเพราะสักเท่าไร

แต่หัวใจไม่อาจทนรับฟัง บทเพลงรักตลอดไป

ในวันนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งทรมาน ยิ่งเสียใจ

แค่เพียงเพราะเธอจากไป เพลงจะเพราะสักเท่าไร

แต่หัวใจไม่อาจทนรับฟัง บทเพลงรักตลอดไป

ในวันนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งทรมาน ยิ่งเสียใจ

แค่เพียงเพราะเธอจากไป เพลงจะเพราะสักเท่าไร

ในหัวใจไม่อาจทนรับฟัง บทเพลงรักตลอดไป

ในวันนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งทรมาน ยิ่งเสียใจ

แค่เพียงเพราะเธอจากไป เพลงจะเพราะสักเท่าไร

ในหัวใจไม่อาจทนรับฟัง บทเพลงรักตลอดไป

ในวันนี้ยิ่งฟังก็ยิ่งทรมาน ยิ่งเสียใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...