เนื้อเพลง หนึ่งเดียวคนนี้ อัญชลี จงคดีกิจ

จาก บทเพลงหนึ่งเดียว คนนี้

คิดว่ามีสักคนเข้าใจ

ไม่คำนึงว่าเขาเป็นใคร

ไม่สนใจว่ามาจากไหนไม่สนใจ

ใครก็ได้สำหรับตัวฉัน

ถ้าเขานั้นชอบฉันจริงใจ

พร้อมจะให้ฉันพร้อมจะให้

ดวงใจดวงนี้ให้เขาไปเลย

* ดวงใจดวงนี้ช้ำมาครั้งหนึ่ง

ความเจ็บยังตรึงเหลือที่จะเอ่ย

ถ้าใครเคยช้ำฉันช้ำได้เคย

จงมาลงเอยที่ฉันดีกว่า

** ซ่อมดวงใจที่แตกเป็นสอง

ทุกทุกห้องต่อด้วยเหล็กกล้า

คิดเสียว่ายังมีวันหน้า

ยามนิทราหลับตาได้ลง

( * , ** )

จากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...