เนื้อเพลง ขอให้รวย – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เพลง : ขอให้รวย

ศิลปิน : พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง :

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดี โชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดี โชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

งานบุญ ไม่มีใดให้

มีแต่ พรให้ สวยสวย

ใคร มี ลูกหญิง ลูกชาย

ให้ว่านอน สอนง่าย อีกด้วย

เงิน ทองให้เต็มห้องเต็มห่อ

ถ้าไม่พอ ขอให้ท่าน ถูกหวย

ทุกท่าน จงมี รา ศี ผ่องใส

ให้ทุกข์จงโยก ให้โศก จงไกล

อยู่ที่ไหน ก็ขอให้ บุญช่วย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดี โชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดี โชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ชาว นา ขอให้ รวยใหญ่

ชาวไร่ ขอให้ รวยด้วย

ปวง ภัย อย่าได้แผ้วพาล

ให้พ้นผ่าน ให้แรง บุญช่วย

งาน หลวงให้เพิ่มขั้น ไม่ขาด

งาน ราษฎร์ ก็ให้ไปได้สวย

มาช่วยงานบุญ กันเยอะไม่เบา

ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติเรา

แหละไม่ลืมซองขาว ติดมือก็มาด้วย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดีโชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดี โชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดีโชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดีโชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดีโชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

ขอให้รวย ขอให้รวย

ที่มาช่วย งาน บุญ วันนี้

ให้โชคดีโชคดี สุขเกษมเปรมปรีดิ์

ขอให้รวย ขอให้รวย

Be the first to like.
loading...