เนื้อเพลง ให้เธอ วสันต์ โชติกุล

ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่ แต่ใครจะรู้ จะรู้ว่ามีอะไรในใจฉัน

ก็คงจะมีอะไรไวัให้กัน ก็คงจะมีตะวันที่สดใส ก็คงมีเดือนและดาวดวงนั้น ที่เธอฝันใฝ่

ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นรู้อยู่ และเธอก็รู้  ก็รู้ว่ามีแต่เธอในใจฉัน

จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน เก็บเอาคืนและวันที่ดีไว้

เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้น ที่เธอฝันใฝ่  มาให้เธอ

จะรักเพียงเธอ และพร้อมจะทำให้เธอสดใส ฉันมั่นใจ เรามีอะไรอะไรที่เข้ากัน

                * ก็คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกัน ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น

               ก็เธอคือดวงตะวัน ที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ

        ** แม้ดินฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ยังอยู่ ก็ใจมันรู้ มันรู้ว่ามีสิ่งเดียวคือเธอนั้น

        จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน เก็บเอาคืนและวันที่ซึ้งใจ

        เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่ มาให้เธอ

( * , ** )

xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...