เนื้อเพลง Vintage Pic Solitude Is Bliss

ภาพที่ทำให้ฉันไม่รับไม่รู้ถึงวันเวลา

ภาพที่ทำให้ฉันอ่อนวัยและลืมแม้กลิ่นสุรา

ภาพที่ทำให้ฉันไม่รับไม่รู้ถึงวันเวลา

ภาพที่ทำให้ฉันไม่เคยสนใจว่ามีเชื้อรา

ช่วยดึงดูฉันไป ภาพที่อยู่แสนไกลจากเมื่อวาน

ทุกๆอย่างมั่นคงความสวยงาม

ฉันแค่อยากหายไปจากวันนี้

เพราะเมื่อวานฉันยังไร้เดียงสา

เพราะเมื่อวานไม่ต้องคิดไม่ต้องรับรู้

ช่วยดูดกลืน ช่วยดูดกลืน ช่วยดูดกลืนฉันที

ทุกๆอย่างเคลื่อนไป แต่ฉันยังอยู่แสนไกลจากความจริง

แม้ไม่มีสารใดคงถวิล

แต่ภาพยังคงงดงามด้วยรอยยิ้ม

เพราะเมื่อวานฉันยังไร้เดียงสา

เพราะเมื่อวานไม่ต้องคิดไม่ต้องรับรู้

ไม่มีวัน ไม่มีวัน ไม่มีวันหวนกลับมา

ไม่มีวันหวนกลับมา

ไม่มีวันหวนกลับมา

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...