เนื้อเพลง แม้ไม่มีเธออยู่ตรงนี้ Fair Stin

จบไปนานแล้ว…ผ่านไปนานแล้ว…

ฉันก็เข้าใจ ไม่มีอะไร ที่จะยั่งยืน ตลอดไป

 

A2

เวลาผ่านพ้น… เจอะผู้คนและเรื่องหลากหลาย

ไม่ว่าฉันไปที่ไหน… ไม่มีที่ใด… ที่ความทรงจำ… จะไม่ตามไป..

(แต่ไม่ว่านานเท่าไร  ไม่มีตอนไหน  ที่ความทรงจำ  จะลบหายไป)

 

Hook

แม้ไม่มี… เธออยู่ตรงนี้ฝันที่เคยมี… แค่ฝันไป

แม้ความจริง… เธออาจจางหาย

แต่ว่าในความทรงจำในหัวใจ… ยังชัดเจน…

ฮืม…  ยังชัดเจน…

 

[ซ้ำ A2, Hook]

 

Hook2

ฉันเคยมี… เธออยู่ตรงนี้รักที่เคยมี… เพียงแค่ฝันไป

แม้ความจริง… เธออาจจางหายแ

ต่ว่าในความทรงจำในหัวใจ… ยังชัดเจน…

ยังไม่จางหาย…

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...