เนื้อเพลง เข้าป่า being gu

วันหนึ่ง เธอเกิดสับสนข้างใน

เกิดเสียงกังวาลที่ก้องอยู่ ร้องคำรามให้ฟังดู

จงหยุด ฟัง มันเถิด

พ้นผ่าน เธออาจยังไม่เข้าใจ

แค่เปิดประตูโลกใบเก่า หยิบรองเท้าเจ้าใบเก่ง

แล้วปล่อย ใจ ออกไป

 

*เข้าป่า แล้วเธอจะได้รู้ แล้วเธอจะได้พบความจริงที่ซ่อนอยู่ เพียงปล่อย ใจ ออกไป

เข้าป่า แล้วเธอจะได้เห็น แล้วเธอจะได้พบความจริงที่เป็น เพียงปล่อย ใจ ออกไป

 

คำตอบ ที่เธอกำลังต้องการ

อยู่ในลมที่พัดผ่าน อยู่ในธารที่ชุ่มฉ่ำ

จงหยุด ฟัง มันเถิด

ให้ฟ้าโอบ ให้ลมนั้นคอยประคอง

ให้หัวใจได้มองดู แสงดวงดาวที่ลอยอยู่

แล้วปล่อย ใจ ออกไป ( * )

 

หา … คำตอบอยู่ในนั้น … แล้วเธอจะรู้ …

intru:

( * , * ) เข้าป่า

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...