เนื้อเพลง จากพ่อถึงลูก พลพล

ลูกเอ๋ยพวกเจ้านั้นจงฟัง

จงฟังพ่อสักครั้งแล้วคิดให้เข้าใจ

ต้นไม้ย่อมมีกิ่งก้านใบ

แตกออกไปตามฝัน

แล่ะแล้วพวกมันคงลืม

ว่าโตจากต้นไม้ต้นนี้รากเดียวกัน

ลูกเอ๋ยถ้าเจ้าจะไม่รักกัน

อย่าทำให้พ่อเห็นเลย

จำไว้นะลูกนะ

สุดท้ายของพ่อมีเพียงข้อเดียว

นั่นคือพวกเจ้าทุกคนรักกันประสานกลมเกลียว

จะพอทำได้ไหม ยากเย็นเกินไปไหม

ลูกเอ๋ยเจ้ากินข้าวหม้อเดียวกัน

เติบโตมาด้วยกันให้ร้ายกันทำไม

ตั้งหลายอย่างพ่อมีแต่เศร้าใจ

ที่กิ่งก้านใบทะเลาะกัน

จำไว้นะลูกนะ

สุดท้ายของพ่อมีเพียงข้อเดียว

นั่นคือพวกเจ้าทุกคนรักกันประสานกลมเกลียว

จะพอทำได้ไหม ยากเย็นเกินไปไหม

ลูกเอ๋ยเจ้ากินข้าวหม้อเดียวกัน

เติบโตมาด้วยกันให้ร้ายกันทำไม

ตั้งหลายอย่างพ่อมีแต่เศร้าใจ

ที่กิ่งก้านใบทะเลาะกัน

อยากขอได้เห็นพวกเจ้าทุกคน

กลมเกลียวกันได้เหมือนเดิม

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...