เนื้อเพลง ไม่ไว้ใจตัวเอง ตุ้ย ธีรภัทร์ อัลบั้ม ธีรภัทร์

บอกตามตรง

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

ใจมันยังไม่หายชา

เลยไม่มาพบหน้าเธอ

ต้องขอโทษถ้าทำเธอไม่พอใจ

ไม่ได้ลืมวันสำคัญ

ยังคงจำได้ขึ้นใจ

ก็เข้าใจว่าวันนี้วันเกิดเธอ

อยากเจอ ฉันก็อยากเจอ

แต่มันบังเอิญว่าใจ

ฉันยังอ่อนแอ

บอกตามตรง

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

ใจนึงมันก็รักเธอ

ใจนึงมันก็แค้นเธอ

และไม่คิดจะเป็น

เพื่อนเธอเลย

กลัวเวลาเจอหน้ากัน

ใจมันยังไม่คุ้นเคย

และไม่รู้จะมองหน้า

เธออย่างไร

อยากเจอ ฉันก็อยากเจอ

แต่มันบังเอิญว่าใจ

ฉันยังอ่อนแอ

บอกตามตรง

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

บอกตามตรงว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้…

มันยังไม่ไว้ใจตัวเองบอกตามตรง

 

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

ใจมันยังไม่หายชา

เลยไม่มาพบหน้าเธอ

ต้องขอโทษถ้าทำเธอไม่พอใจ

ไม่ได้ลืมวันสำคัญ

ยังคงจำได้ขึ้นใจ

ก็เข้าใจว่าวันนี้วันเกิดเธอ

อยากเจอ ฉันก็อยากเจอ

แต่มันบังเอิญว่าใจ

ฉันยังอ่อนแอ

บอกตามตรง

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

ใจนึงมันก็รักเธอ

ใจนึงมันก็แค้นเธอ

และไม่คิดจะเป็น

เพื่อนเธอเลย

กลัวเวลาเจอหน้ากัน

ใจมันยังไม่คุ้นเคย

และไม่รู้จะมองหน้า

เธออย่างไร

อยากเจอ ฉันก็อยากเจอ

แต่มันบังเอิญว่าใจ

ฉันยังอ่อนแอ

บอกตามตรง

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

บอกตามตรงว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้…

มันยังไม่ไว้ใจตัวเองบอกตามตรง

 

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

ใจมันยังไม่หายชา

เลยไม่มาพบหน้าเธอ

ต้องขอโทษถ้าทำเธอไม่พอใจ

ไม่ได้ลืมวันสำคัญ

ยังคงจำได้ขึ้นใจ

ก็เข้าใจว่าวันนี้วันเกิดเธอ

อยากเจอ ฉันก็อยากเจอ

แต่มันบังเอิญว่าใจ

ฉันยังอ่อนแอ

บอกตามตรง

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

ใจนึงมันก็รักเธอ

ใจนึงมันก็แค้นเธอ

และไม่คิดจะเป็น

เพื่อนเธอเลย

กลัวเวลาเจอหน้ากัน

ใจมันยังไม่คุ้นเคย

และไม่รู้จะมองหน้า

เธออย่างไร

อยากเจอ ฉันก็อยากเจอ

แต่มันบังเอิญว่าใจ

ฉันยังอ่อนแอ

บอกตามตรง

ว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้จะได้ไหม

มันยังไม่ไว้ใจตัวเอง

บอกตามตรงว่ายังไม่กล้า

มาเจอะหน้ากัน

และบอกตามตรงว่า กลัว

ควบคุมบางอย่างไว้ไม่ได้

ห่างกันไว้ก็แล้วกัน

อย่าเจอกันตอนนี้…

มันยังไม่ไว้ใจตัวเองxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...