เนื้อเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม Bird ธงไชย

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ 

ช่างแสนจะโชคดี ที่เกิดเป็นคนไทย ได้ภาคภูมิใจเสมอมา

 

ถ้ามีใครทำไมคนไทยถึงรกพระองค์อย่างนี้ แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา 

 

ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้

 

เพราะท่านทำเพื่อคนไทย ด้วยธรรมะของพระราชา หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี

ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก ไม่เคยพักจวบจนวันนี้ ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้

มีราชาผู้ทรงธรรม

 

ทรงเป็นนิยามแห่งความดี เป็นอัญมณีที่เลิศล้ำ 

สดสวยใสกระจ่าง สว่างด้วยธรรม ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...