เนื้อเพลง ฝ่า Ebola อัลบั้ม Still Alive

เพื่อนเอยยังจำเรื่องหลังได้ไหม ต่างคนต่างไปเพื่อจะกลับมา

ชีวิตที่เป็นอยู่ต่างรู้ยากเพียงใด แต่เราต้องไปเพื่อวันข้างหน้า

 

ที่เห็นอยู่ ที่มีอยู่ เราต่างรู้ อยู่ในใจ

ทางข้างหน้าอีกแสนไกล แต่เราก็ต้องฝ่าไป

 

ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน อีกกี่ขวากหนามเราก็จะฝ่าไป

อีกหมื่นภูเขาเราก็จะเดินข้ามไป ตามที่ที่ใจเราต้องการ

เพื่อบอกว่าหัวใจ กับสมองของเราบงการชีวิตเราเอง

 

เพื่อนเอยยังจำเรื่องหลังได้ไหม ต่างคนต่างไปเพื่อจะกลับมา

ชีวิตที่เป็นอยู่ต่างรู้ยากเพียงใด แต่คงต้องไปเพื่อวันข้างหน้า

 

ที่เห็นอยู่ ที่มีอยู่ เราต่างรู้ อยู่ในใจ

วันข้างหน้าอีกแสนไกล แต่เราก็ต้องฝ่าไป

 

ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน อีกกี่ขวากหนามเราก็จะฝ่าไป

อีกหมื่นภูเขาเราก็จะเดินข้ามไป ตามที่ที่ใจเราต้องการ

เพื่อบอกว่าหัวใจ กับสมองของเราบงการ

 

แม้ว่าสุดท้าย ไม่มีคืนวันเหมือนเก่า

สุดท้าย ก็คงจะมีเพียงเรา

สุดท้าย ไม่มีวันคืนกลับหลัง

ทางที่เดินมันยังไกล ความต้องการที่เป็นมาก็ว่างเปล่า

 

อีกนาน นานแค่ไหน

 

ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน อีกกี่ขวากหนามเราก็จะฝ่าไป

อีกหมื่นภูเขาเราก็จะเดินข้ามไป ตามที่ที่ใจเราต้องการ

เพื่อบอกว่าหัวใจ ให้ยังสู้และเดินต่อไป

อีกแสนไกล อีกนานไหม บอกหัวใจเราเอง บงการชีวิตให้ตัวเราเอง

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...