เนื้อเพลง count down อนุบาล

ยื้อมานาน รักของเรา เฝ้าแต่เก็บ อยู่เพียงในหัวใจ 

ซื้อเวลา ไว้รอวัน ให้เราต่าง เอ่ยคำพูดนั้นมา 

เมื่อมองตากันแล้ว มันชินและชา เมื่อความเสน่หามันจางหาย 

 

*ก็ได้แต่ countdown ทุกวินาที 

เวลาที่มีเหลือน้อย ทุกทีแล้ว รักมันเดินย้อนไป 

ลดลงจากหัวใจ ไม่นานก็คงจะถึงวันต้องลา 

 

#เมื่อไหร่ที่เข็มยาวชนเข็มวินาที ก็คงจะมีเหลือเพียงแค่ความหลัง 

สองเราต่างเข้าใจ รักที่เหือดหายไป 

จะคอยประคองหรือฝืนเดินต่อไป เป็นไปไม่ได้เลย 

(จะคอยประคองหรือฝืนเดินต่อไป มันคงไม่ไหว) 

(จะคอยประคองหรือฝืนคงไม่ไหว) 

 

ยื้อยังไง ก็ต้องจบ เมื่อเราหมด หมดคำจะพูดกัน 

แม้ไม่มี ใครคนใหม่ แต่…เหมือนข้างใน อยากหยุดความสัมพันธ์

เมื่อจับมือกันแล้ว มันไม่เกิดอะไร สัมผัสที่เคยหวาน เจือจางลงไป 

 

repeat*,# solo repeat*,# 

 

ผู้คนฉลอง countdown ทุกๆ ปี

แต่กับเราคืนนี้ เป็นคืนสุดท้าย…. พรุ่งนี้มาเมื่อไร 

สองเราคงหายไป เอ่ยคำอำลาให้ รัก ครั้งสุดท้าย …ขอให้เธอโชคดี

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...