เนื้อเพลง พอๆมาเพียงๆ คาราบาว อัลบั้ม ผู้ปิดทองหลังพระ

เมื่อมีความเพียงพอ นั่นแหละความพอเพียง

เรื่อยๆ มาเรียงๆ ชีวิตถึงมีสุข

ที่อยู่ท้องไร้ท้องนา

มีพื้นดินก็ให้แปลงให้ปลูก

คนไทยจะไร้ทุกข์ ตามทฤษฎีใหม่ (ทฤษฎีใหม่)

เกษตรทฤษฎีใหม่ หนึ่งในความพอเพียง (พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ )

เรื่อยๆ มาเรียงๆ ทำกินอย่างเข้าใจ

โครงการพระราชดำริ มุ่งเน้นให้มีกินมีใช้

เหลือถึงเอาไปขาย ไปเปลี่ยนเป็นเงินตรา

คนที่อยู่ในเมือง กับเรื่องความพอเพียง (พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)

เรื่อยๆ มาเรียงๆ รู้จักกินรู้จักใช้

เช่นมีเงินอยู่ห้าพัน ใช้สี่พัน หนึ่งพันเก็บออมไว้

ทำเช่นนี้นานๆ ไปเราก็มีเงินเหลือ

คนเมืองมีแต่เรื่องเกินความพอเพียง (พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)

เรื่อยมาเรียงๆ พิมเสนไปแลกเกลือ

เงินทองของมีค่า ไปซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อ

มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือ เมื่อไม่ยับยั้งชั่งใจ

คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง

คือความเพียงพอ หามาใช้ไป

รู้จักเก็บ รู้จักออม ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

รู้จักเจียม รู้จักตน ไม่เป็นคนตามอำเภอใจ

ชีวิตใช่จ่ายมักง่าย หาเท่าไหร่ก็ไม่พอ

พอๆ มาเพียงๆ เรื่อยๆ มาเรียงๆ (พอๆ เพียงๆ พอๆ มาเพียงๆ)

ชีวิตที่พอเพียง ไม่จับจ่ายจนเกินตัว

กินใช่ตามอัตภาพ ไม่สร้างหนี้สินจนท่วมหัว

ชาตินี้เราคงไม่ต้องกลัวเป็นบุคคลล้มละลาย

คำว่าเศรษฐกิจพอเพียง

คือความเพียงพอ หามาใช้ไป

รู้จักเก็บ รู้จักออม ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

รู้จักเจียม รู้จักตน ไม่เป็นคนตามอำเภอใจ

ชีวิตใช่จ่ายมักง่าย หาเท่าไหร่ก็ไม่พอ

เท่านี้แหละหนอ เพื่อพ่ออยู่หัว เศรษฐกิจพอเพียง

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...