เนื้อเพลง ป๋าเบื่อ เดอะ สะล้อ

ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น

เบื่อเบื้อเบื่อ เบื่อนักร้องแม่ญิง

คบไปละบ่ไหวจริงจริง ละแม่ย่าแม่ญิง

ป๋าเบื่อ ป๋าเบือ ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่

ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น เงินทองหายากเต็มทน

แม่นักร้องหน้ามน ดูดเอากิ๋นเอา

ฮ้องเพื่อนมารุมเต๋มโต๊ะ มันน่าโมโห ละสั่งเอาสั่งเอา

เงินทองหายากเต็มทน แม่นักร้องหน้ามน

ดูดเอากิ๋นเอา ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่

ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น ตั้งใจ๋จะมาหาน้องอาร์ม

ย่าบ่างามนี้มานั่งได้จะใด สั่งดริ้งค์น้ำเขียวน้ำแดง

ฮู้ไหมมันแพง ละสั่งมาทำไม ดูดดริ้งค์แป๋งปากอย่างไดร์โว่

ละมันน่าโมโห ก็อยากจะไล่มันไป

แป๊ะซะป๋าหลิมหัวมน กิ๋นแปดเก้าคน

ละมันจะเหลือได้จะใด เบื่อเบื้อเบื่อ

เบื่อนักร้องแม่ญิง คบไปละบ่าไหวจริงจริง

ละแม่ย่าแม่ญิง ป๋าเบื่อ ป๋าเบือ

ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น

ตั้งใจ๋จะมาหาน้องนก ละย่าตั๋วตลกนี้มานั่งได้จะใด

หุ่นฮ่างก็ตึงบ่าเล้าบ่าเลา ก็ผ่อเหงือกก็เส้า

เขี้ยวอย่างซี่คันได ยิ้มกำหันแล้วสยอง

ผักป้อมหอมดอง ละโผล่มาจากตางไหน

ไผเป๋นคนจุดธูปหื้อมันมา เฮานั่งภาวนา

ว่าเมื่อใดมันจะไป เบื่อเบื้อเบื่อ

เบื่อนักร้องแม่ญิง คบไปละบ่าไหวจริงจริง

ละแม่ย่าแม่ญิง ป๋าเบื่อ ป๋าเบือ

ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น

เงินทองหายากเต็มทน แม่นักร้องหน้ามน

ดูดเอากิ๋นเอา ฮ้องเพื่อนมารุมเต๋มโต๊ะ

มันน่าโมโห ละสั่งเอาสั่งเอา เงินทองหายากเต็มทน

แม่นักร้องหน้ามน ดูดเอากิ๋นเอา

ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น

ตั้งใจ๋จะมาหาน้องเกตุ ย่า ผีเผดนี้มานั่งได้จะใด

มือยาวเปี๋ยเอ้าเปี๋ยเอา คว้าเบียร์คว้าเหล้า

จะเอาไปตี้ไหน หยิบเหล้าโซดาน้ำแข็ง

ทำเป๋นจัดแจง ละจะเอาไปตางใด

ชงเหล้าไปฮื้อนัก ละป๋าลมบ่าดี

บ่าอยากไปอยากไป้ เบื่อเบื้อเบื่อ

เบื่อนักร้องแม่ญิง คบไปละบ่าไหวจริงจริง

ละแม่ย่าแม่ญิง ป๋าเบื่อ ป๋าเบือ

ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น

ตั้งใจ๋จะมาหาน้องนุช ย่าผีเสื้อสมุทร

นี้มานั่งได้จะใด ทรวดทรงผ่ออย่างซูโม่ญี่ปุ่น

ผ่อฮ่างผ่อหุ่น อย่างหม้อโอ่งลายไทย

แต่งสะหลิดมาใส่ชุดว่ายน้ำ ป๋าอยากจะถาม

ว่าไผเข้าฝันหื้อใส่ หุ่นเธอมันน่าดู๊น่าดู

ก็อยากกิ๋นข้าวขาหมู ขึ้นมาทันใด

เบื่อเบื้อเบื่อ เบื่อนักร้องแม่ญิง

คบไปละบ่าไหวจริงจริง ละแม่ย่าแม่ญิง

ป๋าเบื่อ ป๋าเบือ ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่ ตี่ติ๊ด ตี่

ติน หละลิน ตะ หละหลิ้น ติ หลิด ติ หลิด ติด ติลลลลลล

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...