เนื้อเพลง ช้ำรักที่ท่าแพ เดอะ สะล้อ

ฝากเพลงนี้มา

จากน้องแอนนาประตู๋ท่าแป

ฝากมาด้วยใจ๋แน่วแน่

จากคนพ่ายแพ้หมดแล้วทุกสิ่ง

กึดแล้วเสียดาย

ร่างเกิดเป๋นจายแต่ใจเป๋นญิ๋ง

สุดท้ายพ่ายแพ้แม่ญิง

เขาเป๋นของจริง

เฮาแค่ของปลอม

 

 

เรื่องจริงนั้นมี

มันเกิดที่ประตู๋ท่าแป

แอนนาฐานะย่ำแย่

บ่เกยท้อแท้

ถึงแม้ร่างปลอม

ถ้าคุณผ่านมา

จึงจะหันแอนนา

ร่างกายผ่ายผอม

เตียววน ตะล่อมๆ

เอิ้นยูคัมฟอร์ม

ฝรั่งผ่านมา

 

 

 

กำแปงท่าแป

ฮักแท้ กักกันบ่ได้

แอนนามอบใจ

หื้อหนุ่มใหญ่จากแคนาดา

 

 

ฟุดฟิดฟอไฟ

ซอบอกซอบใจ๋

และจะเข้าวิวาห์

แต่แล้วพ่อยอดชีวา

ปิ๊กแคนาดา

แต่งกะแม่ญิ๋งเจ้า

 

 

ฝากเพลงนี้มา

ฮ้องด้วยน้ำต๋า

กระเทยผิดหวัง

สั่งสอนกระเทยรุ่นหลัง

ป่อจายฝรั่งขี้จุ๊จริง ๆ เจ้า

 

 

เขากินไข่แดง

เขาหน่ายเขาแหนง

แล้วเขาก็ทิ้ง

เจ่นไดบ่ใจ้แม่ญิง

อย่าหวังฮักจริง

จากหมู่ป้อจาย

 

 

กำแปงท่าแป

ฮักแท้ กักกันบ่ได้

แอนนามอบใจ

หื้อหนุ่มใหญ่

จากแคนาดา

 

 

ฟุดฟิดฟอไฟ

ซอบอกซอบใจ๋

และจะเข้าวิวาห์

แต่แล้วพ่อยอดชีวา

ปิ๊กแคนาดา

แต่งกะแม่ญิ๋งเจ้า

 

 

ฝากเพลงนี้มา

ฮ้องด้วยน้ำต๋า

กระเทยผิดหวัง

สั่งสอนกระเทยรุ่นหลัง

ป่อจายฝรั่งขี้จุ๊จริง ๆ เจ้า

 

 

เขากินไข่แดง

เขาหน่ายเขาแหนง

แล้วเขาก็ทิ้ง

เจ่นไดบ่ใจ้แม่ญิง

อย่าหวังฮักจริง

จากหมู่ป้อจาย

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...