เนื้อเพลง กล้าหาญชาญชัย อัสนี วสันต์ อัลบั้ม กระดี่ได้น้ำ

* กล้าหาญ ชาญชัย สิ่งใด กล้ำกลืน กล้าหาญ ชาญชัย หัวใจ ยืนยง

 

กล้าหาญ มั่นคง ปลดปลง จงเจริญ

 

        ** คงไว้ความงดงามน้ำใจ ก่อเก็บไว้ไม่หวั่นไม่ไหว

 

        หรีดหริ่งเสียงเรไร ค่ำคืน สิ่งสถาพรใดยั่งยืน สิ่งที่ฝืนให้คืนกลับมา

 

        สิ่งไหน สิ่งไหน กล้ำกลืน

 

( ** , * )

 

กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ

 

กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญ กล้า หาญ ชาญชัย ปลดปลง จงเจริญxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...