เนื้อเพลง กองไว้ Y not 7 อัลบั้ม Never Die

ที่แล้วมา เธอไม่เคยดูแลหัวใจ ที่แล้วมา เธอไม่มองว่าใครทุกข์ใจ

 

แต่ก่อนนั้น เธอเองที่ทั้งฉันไปหาใหม่ ในวันนี้ กลับจะมาเสียใจ

 

        * เก็บเอาคำว่าเสียใจ กองไว้ตรงนั้น เพราะมันไม่มีค่าอันใด

 

        ไปอยู่ที่ไหนมา เมื่อฉันไม่มีใคร เธอไปไหน ไปไหน

 

        ที่ผ่านมา ที่เธอมองผ่าน ที่ผ่านมา ไม่เคยต้องการ

 

        และมันก็นาน นานจนสายเกินไป

 

ต่อนี้ไป ความช้ำใจมันคงไม่มี ต่อนี้ไป ตัวฉันคงทำใจได้ดี

 

จะบาปไหม หากฉัน จะขอไปสักที ในวันนี้ อยากจะลืมหน้าเธอ

 

( * )

 

        เก็บเอาคำว่าเสียใจ กองไว้ตรงนั้น เพราะมันไม่มีค่าอันใด

 

        ไปอยู่ที่ไหนมา เมื่อฉันไม่มีใคร สายไป ก็คงให้เธอ

 

        เก็บเอาคำว่า เสียใจ กองไว้ตรงนั้น

 

        ไปอยู่ที่ไหนมา เมื่อฉันไม่มีใคร xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...