เนื้อเพลง วันที่เรา Artist Focus

เธอเคยลองคิดไหมที่เราได้พบกัน 

เธอเคยลองเชื่อไหม ว่ามันคือพรหมลิขิต 

* ลาลา ล้าลา ลาล้าลาล้าลาล้าลา ลาล้าลาล้าลา 

** แต่เธอคือ วันวาน และเธอคือ วันวาน 

เธอฉันใครกัน ต่างเชื่อเรื่องพรหมลิขิต และฉันก็เชื่อว่าการจากกันคือพรหมลิขิต

 ( * , ** )

 *** เธอฉันใครกัน ต่างเชื่อเรื่องพรหมลิขิต 

และฉันก็เชื่อว่าการจากกันคือพรหมลิขิต 

วันที่เราเจอกัน ก็บอกว่าพรหมลิขิต 

วันที่เราจบกัน ไม่เคยโทษพรหมลิขิต 

( *** , * , * )

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...