เนื้อเพลง แผลเมือง มาลีฮวนน่า อัลบั้ม ยรํรํโฟลค์

ฮือ ฮื้อ

สายลมโบกโบยตามถนนคดเคี้ยวคาว

หลบทางสลัวขลาดกลัวโชยกลิ่นล้า

อืดอั้นน้ำตารันทดบาดแผลใจ

ฉากแสดงจบตอนภาพลวงเมืองมายา

ครั้งย่ำฝ่าเท้าด้วยแรงใจหนุ่มสาว

จากบ้านนอกคราวจากเพลงอ้อมไออุ่น

ทิ้งทุ่งปลายนาฝูงปลาเคยเวียนว่าย

จะสำเร็จหรือล้มเหลวได้ลองได้แลกกัน

สายลมผ่านเลยลืมถนนแปลกเหงา

ย่ำใต้แสดงหลัวหวาบกลัวกลัวตัวเอง

คราบเงาป่าปูนคราบปูนมันร่วงโรย

กลิ่นคนอ่อนแรงเจ็บล้าบาดแผลเมือง

หลายปีผ่านเลือนเวียนถนนดิบเดิม

ลมแปรหมุนเพียงเปลี่ยนใจคนเรรวน

ขาดคู่เคียงควรคู่ควรเคียงอ้อมกอด

ฉากแสดงจบตอนภาพจริงจึงเลือนลาง

The wind will pass carving many paths

Blue is the night paranoia a grows

Shadows stain the streets the concrete jungle fades

Smell the fatigue and emotional scars

หลายปีผ่านเลือนเวียนถนนดิบเดิม

ลมแปรหมุนเพียงเปลี่ยนใจคนเรรวน

ขาดคู่เคียงควรคู่ควรเคียงอ้อมกอด

ฉากแสดงบทเดิมซ้ำเติมแทบวางวาย

ฉลากแสดงจบตอนภาพจริงจึงเลือนลาง

We all die. We all born.

We all feel sad.

We all want to be at peace and happy forever.

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...