เนื้อเพลง Happynizm NINUT

ตามสบาย ไม่ทุกข์ร้อน ไม่ซับซ้อนวุ่นวาย

ตรงประเด็น ไม่ลวดลาย มีอยู่แค่ไหน ก็แค่นั้น

เขียนหนังสือ บทกวี ดนตรี แฟชั่น

ทุกวัน ไม่เอาความเรื่องใคร

ทุกวินาทีผ่าน อยู่อย่างรู้และเข้าใจ

แม้โลกใบนี้ มันจะร้อน มันจะร้าย สักแค่ไหน

ยิ้มได้ทั้งวัน ฝันได้ทั้งคืน

ล้มแล้วก็แค่ยืน ไม่เกี่ยว ใครนินทา

ร้อนเดี๋ยวก็เย็น รักเดี๋ยวก็มา ไม่เห็นต้องมากกว่า

แค่มีเพลงให้ร้อง ก็สุขหัวใจ

น้ำแก้วนั้นที่เห็นๆ ว่าหายไปตั้ง ครึ่งหนึ่ง

มองดี ๆ แก้วใบหนึ่ง น้ำอีกตั้งครึ่ง อยู่ในนั้น

คิดท้อแท้ไปทำไม ชีวิตมันสั้น

ในวันที่เรายังหายใจ

ทุกวินาทีผ่าน อยู่อย่างรู้และเข้าใจ

แม้โลกใบนี้ มันจะร้อน มันจะร้าย สักแค่ไหน

ยิ้มได้ทั้งวัน ฝันได้ทั้งคืน

ล้มแล้วก็แค่ยืน ไม่เกี่ยว ใครนินทา

ร้อนเดี๋ยวก็เย็น รักเดี๋ยวก็มา ไม่เห็นต้องมากกว่า

แค่มีเพลงให้ร้อง ก็สุขหัวใจ

ขอเพียงลมที่พัดผ่าน

ยามอ่อนล้าให้มีพลัง ยามพ่ายแพ้ได้ยืนอีกครั้ง

As happy as the day is long….

ยิ้มได้ทั้งวัน ฝันได้ทั้งคืน

ล้มแล้วก็แค่ยืน ไม่เกี่ยว ใครนินทา

ร้อนเดี๋ยวก็เย็น รักเดี๋ยวก็มา ไม่เห็นต้องมากกว่า

แค่มีเพลงให้ร้อง ก็สุขหัวใจ

ยิ้มได้ทั้งวัน ฝันได้ทั้งคืน

ล้มแล้วก็แค่ยืน ไม่เกี่ยว ใครนินทา

ร้อนเดี๋ยวก็เย็น รักเดี๋ยวก็มา ไม่เห็นต้องมากกว่า

แค่มีเพลงให้ร้อง ก็สุขหัวใจ

ยิ้มได้ทั้งวัน ฝันได้ทั้งคืน

ล้มแล้วก็แค่ยืน ไม่เกี่ยว ใครนินทา

ร้อนเดี๋ยวก็เย็น รักเดี๋ยวก็มา ไม่เห็นต้องมากกว่า

แค่มีเพลงให้ร้อง ก็สุขหัวใจ

ก็สุขหัวใจ แค่นี้ก็สุขหัวใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...