เนื้อเพลง ลมหายใจในวันวาน Mummy Daddy

แม้วันจะเปลี่ยน เส้นทางเดินจะเปลี่ยน

แม้มือที่จับฉันไว้ไม่ใช่เธอ

แม้มีใครใหม่ ร่วมทางเดินกันใหม่

หัวใจยังถูกทิ้งไว้ ไว้กับเธอ

 

เวลาสถานการณ์จะเปลี่ยนมาไกลเท่าไร

แต่ส่วนลึกที่สุดในใจ ก็ไม่เห็นลืมเธอเสียที

 

มีชีวิตอยู่ไปด้วยลมหายใจของในวันวาน

อยู่กับความทรงจำเมื่อครั้งมีเธอข้างกาย

ไม่มีทางจะลืมและคงเหลือเพียงช่องว่างในใจ

ไม่ว่าใครก็คงไม่มีวันแทนที่เธอ

 

ยิ้มเธอยังอยู่ เสียงเธอจำได้อยู่

ทุกรอยสัมผัสฝังใจยังไม่ลืม

 

เวลาสถานการณ์จะเปลี่ยนมาไกลเท่าไร

แต่ส่วนลึกที่สุดในใจ ก็ไม่เห็นลืมเธอเสียที

 

มีชีวิตอยู่ไปด้วยลมหายใจของในวันวาน

อยู่กับความทรงจำเมื่อครั้งมีเธอข้างกาย

ไม่มีทางจะลืมและคงเหลือเพียงช่องว่างในใจ

ไม่ว่าใครก็คงไม่มีวันแทนที่เธอ

 

มีชีวิตอยู่ไปด้วยลมหายใจของในวันวาน

อยู่กับความทรงจำเมื่อครั้งมีเธอข้างกาย

ไม่มีทางจะลืมและคงเหลือเพียงช่องว่างในใจ

ไม่ว่าใครก็คงไม่มีวันแทนที่เธอ

 

มีชีวิตอยู่ไปด้วยลมหายใจของในวันวาน

อยู่กับความทรงจำเมื่อครั้งมีเธอข้างกาย

ไม่มีทางจะลืมและคงเหลือเพียงช่องว่างในใจ

ไม่ว่าใครก็คงไม่มีวันแทนที่เธอ…

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...