เนื้อเพลง ประชาธิปไตย คาราบาว อัลบั้ม ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย ธิปไตยเอ๋ย

หน้าตาเจ้าเป็นยังไง ยังไงหนอ

ขอดูหน่อย ขอดูหน่อย

เปิดให้ดูหน่อย เปิดให้ดูหน่อยซิ

ประชาธิปไตย ธิปไตยอ๋อ

หน้าตาเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง

โอ้โฮเห็นแล้ว โอ้โฮนั่นไง

เบ้อเร่อเลย เบ้อเร่อเลย

รูเบ้อเร่อเลย รูเบ้อเร่อเลย (รูรั่ว)

ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย

ชีวิตท่านเป็นอย่างไร อย่างไรหนอ

ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย

พูดให้ฟังหน่อย เล่าให้ฟังหน่อยซิ

ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย

ชีวิตท่านเป็นอย่างงี้นี่เอง

โอ้โฮตกงาน โอ้โฮยากจน

ยํ่าแย่เลย ยํ่าแย่เลย

จนยํ่าแย่เลย จนยํ่าแย่เลย

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล

ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น

อย่างผู้นําต้องมาจากการเลือกตั้ง

ใครอยากเป็นบ้างยกมือขึ้น

ให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียง

ผู้มากุมบังเหียนชีวิตประชาชน

จะปกครองระบอบประชาธิปไตย

จะเล่นแบบไทยไทยหรือระบบสากล…ก็เลือกเอา

ประชาธิปไตย ธิปไตยเอ๋ย

หน้าตาเจ้าเป็นยังไง ยังไงหนอ

ขอดูหน่อย ขอดูหน่อย

เปิดให้ดูหน่อย เปิดให้ดูหน่อยซิ

ประชาธิปไตย ธิปไตยอ๋อ

หน้าตาเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เอง

โอ้โฮเห็นแล้ว โอ้โฮนั่นไง

เบ้อเร่อเลย เบ้อเร่อเลย

รูเบ้อเร่อเลย รูเบ้อเร่อเลย (รูรั่ว)

ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย

ชีวิตยังพอมีหวัง มีหวังอยู่

อดทนหน่อย อดใจหน่อย

อดให้ทนหน่อย อดให้ทนหน่อยซิ

ประชาชนชาวไทย ชนชาวไทยเอ๋ย

อย่าพึ่งรีบร้อน อดตาย อดตาย

กลั้นใจเอาหน่อย แข็งใจเอาหน่อย

ทนเอาหน่อย ทนเอาหน่อย

ทนเอาหน่อย ทนไม่ไหวแล้ว

รูรั่วเราต้องอุดรูรั่วไหล

ถ้าอยากเห็นเมืองไทยพัฒนาขึ้น

อย่างผู้นําที่มาจากการลากตั้ง

ใครไม่อยากเป็นบ้างยกมือขึ้น

ให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียง

ผู้มากุมบังเหียนชีวิตประชาชน

จะปกครองระบอบประชาธิปไตย

จะเล่นแบบไทยไทยหรือระบบสากล…ก็มั่วไป

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...