เนื้อเพลง Ma Boy SISTAR19

Let’s go S. I. S. T. A. R, Sistar! Baby stop breakin’ my heart

 

You heard me? No more next time! I hope you got that boy

 

Hey girls It’s gonna be alright Hey boys Better make it right

 

Hey girls We got ya back

 

 

มัลลาจี อันนาโด อัล ซู อิซดา แฮซจันนา แนมัม ออตอนจี นอน อัลโก อิซเกซจี

 

คือแรซอ มิดโก ชัมโก กีตารยอซจี ฮนจา ดูจี อันเกซตาโก แฮซจันนา

 

ยักซกแคซซอตจี ซนการัก กอลลอซจี คือรอนเด แว โต คอจจีมัลลึล แล

 

ซารังฮันดานึน มัล คือรี ออรยอบนี ฮันมาดี มัลลีมยอน ดเวนึนกอล

 

นอ จากู บยอลแลกา นาโด อีเจน โชกึม ชีชยอกา Oh

 

ชีกันนี คัลซูรก ดอ โมรือเกซซอ โชอาจิลซูรก นานึน ทอ อาพึนเด

 

(Why you trippin` boy) นัล จม บาราบวา

 

 

     * Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby เนกา มูซึน ซารังงึล อัลลา แน มัมมัน อาพา

 

     Oh Ma Boy Oh Ma Boy Baby เนกา ออตอคเค แน มัมมึล อัลลา Don’t let me down Boy

 

 

นอ แตมูเน แนกา มีชยอ why try’n play games with me?

 

นอโร อินแน ฮารุเอโด นานึน มยอช บอนซิก

 

นัน อุลลอ แมอิล บัม No No, Stop breakin’ ma heart

 

นอนึน แน กีบุนโด โมรือโก (นุน ดลลยอ) What I got what you lookin’ for

 

ฮัน นุน พัลจี มา อีเก แน มาจีมัก คยองโก (oh, no) This gon’ be the last time

 

 

ซารังฮันดานึน มัล คือรี ออรยอบนี ฮันมาดี มัล อีมยอน ดเวนึนกอล

 

นอ จากู บยอลแลกา นาโด อีเจน โชกึม ชีชยอกา Ohชีกันนี กัลซูรก ดอ โมรือเกซซอ

 

โจอาจิลซูรก นอนึน ดอ อาพึนเด(Why you trippin` boy) นัล จม บาราบวา

 

( * )

 

 

Woo Boy ดอ โจอาจิลซูรก Woo Boy อาพึน แน มัมมึล อานี นอ

 

แน มัมเม จึกกึน ซกซักกิม แตรน นารึล โบนึน ตาตึซทัน นุนกิล

 

คือกอ ฮานามยอน ดแว โอจิก นอมัน วอนแน อาจิกโด นอมัน แน มัม โมรือจันนา

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...
LINE it!