เนื้อเพลง endless moment – super junior

เพลง : endless moment

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

[Heechul] 소중함을 잊고 살았어 차가운 세상 속에서

[ฮีชอล] โซ จุง ฮา มึล อีค โก ซา รา ซอ ชา กา อุน เซ ซัง โซ เก ซอ

การอยู่บนโลกอันหนาวเหน็บ ผมได้ลืมไปแล้วว่าอะไรนั้นมีค่า

[Kyuhyun] 어두운 거리를 헤매도 눈물 흘릴 수 없던 나였는데

[คยูฮยอน] ออ ดู อุน กอ รี รึล เฮ แม โด นุน มุล ฮึล ริล ซู ออพ ดอน นา ยอซ นึน เด

ขณะที่ผมเดินผ่านความมืดมิดบนถนน ผมไม่มีแม้กระทั่งน้ำตา

[Hankyung] 너를 기다려 온거야 아주 오랜 시간동안

[ฮันกยอง] นอ รึล กี ดา รยอ โอน กอ ยา อา จู โอ แรน ซี กัน ดง อัน

เป็นเวลานานมาแล้วที่ผมกำลังรอคุณอยู่

[Sungmin] 나를 꼭 닮은 사랑을 위해

[ซองมิน] นา รึล กก ดัล มึน ซา รา งึล วี แฮ

สำหรับความรักแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับผมเลย

[Ryeowook] 외로웠던 시간만큼 너에게 다 주고 싶

[รยออุค] เว โร วอด ดอน ซี กัน มัน คึม นอ เอ เก ดา จู โก ซี พึน

ผมอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณเพื่อที่จะได้เติมเต็มช่วงเวลาของความเหงา

[All] My Endless Moment, Pray for you

ช่วงเวลาที่ไม่มีการสิ้นสุดนี้ ผมอธิษฐานให้คุณ

[Donghae] 네가 없는 나의 모습을 상상할 수는 없어

[ดงแฮ] เน กา ออพ นึน นา อึย โม ซือ บึล ซัง ซัง ฮัล ซู นึน ออพ ซอ

ผมไม่สามารถมองดูตัวเองได้ถ้าไม่มีคุณ

[Kangin] 이별이란 말을 모르는 너와 나이길 바래 영원토록

[คังอิน] อี บยอ รี รัน มา รึล โม รือ นึน นอ วา นา อี กิล บา แร ยอง วอน โท โรค

ผมไม่อยากให้เราต้องรับรู้ถึงคำพูดที่ว่า แยกจากกัน ตลอดไป

[Leeteuk] 너의 작은 웃음조차 이렇게 난 행복한데

[อีทึก] นอ อึย จา กึน อู ซึม โจ ชา อี รอค เก นัน แฮง บก ฮัน เด

แม้ว่าการหัวเราะนิดๆของคุณก็ทำให้ผมมีความสุขเหลือเกิน

[Eunhyuk] 꿈이 아닌 너에게 약속해

[อึนฮยอค] กู มี อา นิน นอ เอ เก ยัค ซก แฮ

ผมขอสัญญากับคุณ คุณคนที่ไม่ใช่ความฝัน

[Yesung] 많은 날이 지나가도 너를 위한 내가 될게

[เยซอง] มัน ฮึน นา รี จี นา กา โด นอ รึล วี ฮัน แน กา ดเวล เก

แม้ว่าจะผ่านไปหลายวัน ผมก็ยังจะอยู่เพื่อคุณ

[All] My Shinning Moment, Forever

ช่วงเวลาอันแจ่มใสของผม ตลอดไป

[Siwon] 가끔 서투른 내 맘이 우릴 힘들게 할 때도

[ซีวอน] กา กึม ซอ ทู รึน แน มา มี อู รีล ฮีม ดึล เก ฮัล แต โด

แม้ว่าหัวใจที่ไม่ชำนาญของผมก็ทำให้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นสำหรับเรา

[Ryeowook] 좋은 것들만 다시 기억한다면

[รยออุค] โจ ฮึน กอด ดึล มัน มา ซี กี ออค ฮัน ดา มยอน

ถ้าเราเพียงแค่จดจำแต่ในสิ่งที่ดีอีกครั้ง

[Donghae] 너를 기다려 온거야 아주 오랜 시간동안

[ดงแฮ] นอ รึล กี ดา รยอ โอน กอ ยา อา จู โอ แรน ซี กัน ดง อัน

เป็นเวลานานมาแล้วที่ผมกำลังรอคุณอยู่

[Sungmin] 나를 꼭 닮은 사랑을 위해

[ซองมิน] นา รึล กก ดัล มึน ซา รา งึล วี แฮ

สำหรับความรักแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับผมเลย

[Yesung] 외로웠던 시간만큼 너에게 다 주고 싶은

[เยซอง] เว โร วอด ดอน ซี กัน มึน คึม นอ เอ เก ดา จู โก ซี พึน

ผมอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณเพื่อที่ได้จะเติมเต็มช่วงเวลาของความเหงา

[All] My Endless Moment, Pray for you

ช่วงเวลาที่ไม่มีการสิ้นสุดนี้ ผมอธิษฐานให้คุณ

[Kyuhyun] 오직 너만을 원해 언제나

[คยูฮยอน] โอ จิก นอ มา นึล วอน แฮ ออน เจ นา

ผมต้องการแค่เพียงคุณเท่านั้นตลอดเวลา

[Heechul] 많은 날이 지나가도 너를 위한 내가 될게

[ฮีชอล] มัน ฮึน นา รี จี นา กา โด นอ รึล วี ฮัน แน ดเวล เก

แม้ว่าจะผ่านไปหลายวัน ผมก็ยังจะอยู่เพื่อคุณ

[All] My Shining Moment, Forever

ช่วงเวลาอันแจ่มใสของผม ตลอดไป

[Kibum] Girl, My Heart is cold, Please come back to me

My Shining Moment, Forever

[คิบอม] ที่รัก หัวใจผมมันช่างหนาวเหน็บ ได้โปรดกลับมาหาผม

ช่วงเวลาอันแจ่มใสของผม ตลอดไป

Be the first to like.
loading...