เนื้อเพลง เติมใจให้กัน – โจ้ อัมรินทร์

เพลง : เติมใจให้กัน

ศิลปิน : โจ้ อัมรินทร์

เนื้อเพลง :

ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้

อยากให้เธอลองตรองดู ในความทรงจำ เก็บไว้

ต่างคนมีทางต้องเดิน อาจมีเวลาต้องไกล

หนึ่งคนยังคงคอยใจ ยังคงคอยไปอย่างนั้น

อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรม..ไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกัน..จนเต็ม

ตอบใจตัวเองมานาน แอบรอคอยเธอก็รู้

อยากให้เธอลองตรองดู ในความทรงจำ เก็บไว้

ต่างคนมีทางต้องเดิน อาจมีเวลาต้องไกล

หนึ่งคนยังคงคอยใจ ยังคงคอยไปอย่างนั้น

อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรม..ไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกัน..จนเต็ม

(ดนตรี)

อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้า หากยังมีใจถึงกัน

จะโยงใยความสัมพันธ์ จนมาพบกันใกล้ตา

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ แบ่งปันในยามทุกข์ตรม..ไม่หวั่น

ต่างคนเติมใจให้กัน เติมใจซึ่งกัน..จนเต็ม

Be the first to like.
loading...