เนื้อเพลง night life Hooves

ค่ำคืนที่แสงไฟ มืดสลัว

หัวใจยังต้องการ ยังใฝ่หา

ท่าทางที่เย้ายวน ชวนให้ครื้นเครง

ช่างดูว่าสวยงาม ดุจดอกไม้แย้มบาน

 

***ร่างกายกับหัวใจ ตอบสนองแสงไฟ

ล่อลวงให้เผลอใจ ต่อความมืดมิดข้างใน

ช่างน่ากลัว มืดมัวไม่เห็นอะไร

It’s just a night life

 

It’s just a night life

It’s just a night life

It’s just a night life

 

ชั้นลืมตาขึ้นมา อย่างช้าๆ

ฝ้าเฟืองด้วยฤทธิ์ยา และตัณหา

ท่าทางที่เย้ายวน ชวนให้ครื้นเครง

ช่างดูว่าสวยงาม เหมือนดอกไม้แย้มบาน

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...