เนื้อเพลง น้า คาราบาว อัลบั้ม ทับหลัง

ก็น้าเป็นคนในตําแหน่งใหญ่โต

โอ้โฮเงินทองก็เหลือกินเหลือใช้

ถึงใครจะแซวว่าเป็นสิงห์มอเตอร์ไซค์

ก็อย่าใส่ใจ มันแค่เรื่องส่วนตัว

ก็น้าเป็นคนที่มวลชนเขาไว้ใจ

ในสังคมไทยที่รุ่งเรืองเพียงวัตถุ

เราก็ต้องสรรเสริญคนที่ทําดี ที่น่าไว้ใจ

ก็น้าเป็นคนของประชาชนไทย

ตั้งใจเลือกให้น้ามาเป็นผู้นํา

มีเรื่องมากมายที่น้าต้องแก้ต้องทํา

คงต้องตรากตรําเพื่อความสุขส่วนรวม

ก็น้าเป็นคนที่มวลชนเขาไว้ใจ

ในสังคมไทยที่รุ่งเรืองพอสมควร

เราก็ต้องสรรเสริญคนที่ทําดี เอาไว้ก่อน

อยู่เมืองไทยนี่หนา เดี๋ยวมาประเดี๋ยวไป

อยากจะเห็นคนดี ไม่อยากมีกํามะหลอกกํามะลอ

นั่งชูคอ เอาปังตอสับคอ

ดูกันยากจัง ไว้ใจกันยากจัง

เหลือเพียงความหวัง จากหัวใจของน้า

อยู่เมืองไทยนี่หนา เดี๋ยวมาประเดี๋ยวไป

อยากจะเห็นคนดี ไม่อยากมีกํามะหลอกกํามะลอ

นั่งชูคอ เอาปังตอสับคอ

ความแน่นอน อยู่ที่นโยบายแน่นอน

ความไม่แน่นอน อยู่ที่นโยบายไม่แน่นอน

ความแน่นอน อยู่ที่น้าแน่นอน

ความไม่แน่นอน อยู่ที่น้าไม่แน่นอน

เราก็ควรปกครองกันด้วยดวงใจที่เปิดเผย

เพื่อจะชดเชยสิ่งที่ขาดหายในสังคม

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...