เนื้อเพลง ถึกควายทุย ( ภาค 9 ) คาราบาว อัลบั้ม ทับหลัง

นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่โบราณ

มิได้บอกเลยว่า ชีวิตยั่งยืนเป็นอมตะ

สิ่งที่เกิดมาล้วนต้องแตกดับ

สรรพสิ่งป่นสลาย กลายเป็นผงธุลี

กระดูกกองดังภูเขา

นํ้าตาแห่งความจําพรากมากมายดังท้องทะเล

สิ่งที่หลงเหลืออยู่มีเพียงชื่อ

ใครเลยจะรอดพ้นวัฏจักร

การเกิดเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่ง

การสิ้นสุดเป็นธรรมดา

การต่อสู้เป็นสว่นหนึ่งของชีวิต

เพื่อรักษาชีวิต

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม

เพื่อความเสมอภาค

มะโหนกคือนักสู้ผู้เริ่มจากสองมือเปล่า

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...