เนื้อเพลง นานแค่ไหน เหวย เหวย

เร็วแค่ไหน ความช่วยเหลือจะเข้ามา

นานแค่ไหน ที่นั่งทนทุรนทุราย

อีกนานแค่ไหน จะเป็นชีพจรสุดท้าย

อยากขอร้องให้มีใคร ผ่านมาเจอ

where and when is someone come to rescue me

กี่ชั่วโมง กี่นาทีที่ความหวังยังเหลือ

try try try and i try try try

ยังหายใจ ต้องหายใจจนมีใครมาเห็นฉันตรงนี้

why why why ไม่มีใคร ใคร ใคร

ที่สัมผัสความรู้สึกที่อ่อนแอและอ้างว้าง ของฉันเลย

อาจต้องยอมรับว่าฉัน เกิดมาเพื่อเดียวดาย

จนลมหายใจสุดท้าย อาจไม่มีสักคน สำหรับฉัน

โชคชะตา ทำให้ฉันไม่มีใคร

การเฝ้ารอ ทำให้ฉันมืดมนหนทาง

การเฝ้ารอ ทำให้หวังและหมดหวัง

บอกฉันให้ฉันรู้บ้าง ว่ายังไง

where and when is someone come to rescue me

กี่ชั่วโมง กี่นาทีที่ความหวังยังเหลือ

try try try and i try try try

ยังหายใจ ต้องหายใจจนมีใครมาเห็นฉันตรงนี้

why why why ไม่มีใคร ใคร ใคร

ที่สัมผัสความรู้สึกที่อ่อนแอและอ้างว้าง ของฉันเลย

อาจต้องยอมรับว่าฉัน เกิดมาเพื่อเดียวดาย

จนลมหายใจสุดท้าย อาจไม่มีสักคน สำหรับฉัน

try try try and i try try try

จนลมหายใจสุดท้าย อาจไม่มีสักคน สำหรับฉัน

นานแค่ไหน ความช่วยเหลือจะเข้ามา

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...