เนื้อเพลง ฉันเองก็เสียใจ Crescendo อัลบั้ม LEGEND SESSION

เป็นเพราะเธอไม่รับไม่รู้

เรื่องราว และฟังถ้อยคำใด

เป็นเพราะเธอเท่านั้นที่คิด

มากไป ด้วยใจเธอเองทั้งนั้น

เป็นเพราะเธอไม่คิดจะให้

โอกาส ปรับความเข้าใจกัน

เพียงถ้อยคำเท่านี้ที่ฉัน

ต้องการจะอธิบาย

แค่อยากให้รับให้รู้ไว้ ให้เธอเข้าใจหัวใจกัน

ที่ทำกับเธอวันนั้น ตัวฉันคนนี้..ก็มีแต่เสียใจ

และใจของฉันก็ชอกช้ำ จากการกระทำที่ทำไป

ก็อยากจะย้ำให้รู้เอาไว้ ว่าฉันมีแต่เธอ

เพียงให้เธอได้รับได้รู้

เรื่องราว และลองคิดดูใหม่

ฟังแล้วเธอ ยังคิดจะทิ้งกันไป

ก็อยู่ที่เธอ

แค่อยากให้รับให้รู้ไว้ ให้เธอเข้าใจหัวใจกัน

ที่ทำกับเธอวันนั้น ตัวฉันคนนี้..ก็มีแต่เสียใจ

และใจของฉันก็ชอกช้ำ จากการกระทำที่ทำไป

ก็อยากจะย้ำให้รู้เอาไว้ ว่าฉันมีแต่เธอ

เพียงให้เธอได้รับได้รู้

เรื่องราว และลองคิดดูใหม่

ฟังแล้วเธอ ยังคิดจะทิ้งกันไป

ก็อยู่ที่เธอ

เพียงให้เธอได้รับได้รู้

เรื่องราว และลองคิดดูใหม่

ฟังแล้วเธอ ยังคิดจะทิ้งกันไป

ก็อยู่ที่เธอ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...