เนื้อเพลง ผ่านไป 2549

ยังไม่ชินกับเรื่องธรรมดา โศกเศร้าสูญเสียวนเวียนกันเดินเข้ามา

หนักหนาเกินไป หากพบความเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้เตรียมใจ

จะให้เดินต่อไปก็เท่านั้น ไม่แน่นอนอย่างนี้ สับสนขึ้นทุกวินาที ขึ้นทุกวินาที

 

พยายาม ทำให้มันดูเข้าที กลับพังทลาย ลงไปไม่มีชิ้นดี

หนักหนาเกินไป ยอมรับความจริงทำได้ยากเกินไป

ไม่รู้ต้องทำใจอีกกี่ครั้ง ยอมรับความผิดหวัง

ยอมรับความเจ็บช้ำที่เจอ ความเจ็บช้ำที่ยังฝังอยู่

 

วันคืนที่มันผ่านมา จักรวาล ทับถมเรื่องราวต่างๆนานามานมนาน

วันคืนยังดำเนินไปจักรวาล ผ่านไปสักร้อยปี คงไม่เหลือ เรื่องน่ารำคาญ

 

วันคืนที่มันผ่านมา จักรวาล ทับถมเรื่องราวต่างๆนานามานมนาน

วันคืนยังดำเนินไปจักรวาล ผ่านไปสักร้อยปี คงไม่เหลือ เรื่องน่ารำคาญ

ห่างไกลออกไปทุกที ความเสียใจ

ห่างไกลออกไปทุกที ความเสียใจ

ห่างไกลออกไปทุกที ออกไปทุกที ออกไปทุกที..ความเสียใจ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...