เนื้อเพลง ความรัก Superbaker

เคยไหมบางที ดึกก็ยังตื่นนอน

คิดถึงบางคนจนไม่ยอมพักผ่อน

เคยไหมทุ่มเทและเฝ้ารอ แค่ได้ขอเห็นหน้าสักครั้ง

คิดถึงใครจริงจัง จนฝังใจ

เคยไหมบางที เหนื่อยก็ยอมอดทน

เดินทางมาไกล แค่พบใครสักคน

เคยไหมบางเพลงไม่ชอบฟัง แต่อยากจะร้องให้ดีสักหน เ

พราะรู้ว่ามีบางคนที่ชอบเพลงนั้น

* นั่นแหละความรัก ที่พบและเจอในใจ

สั่งให้หวั่นไหว เปลี่ยนโลกเดิมๆทั้งใบ

เกิดจากความรัก ขับเคลื่อนให้คนเราทำอะไรก็ได้

และครั้งหนึ่งชีวิตนี้ ได้พบความรู้สึกนี้ก็ดีมากมาย

เคยไหมบางที เจ็บก็ยังฝ่าฟัน

เคยไหมบางที สุขและทรมาน

เคยไหมใครทำให้เสียใจ แต่เรามองข้ามไปกี่ครั้ง

เหตุผลที่ยอมทุกอย่าง มาจากไหน

เท่านี้ก็ดีมากมายxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...