เนื้อเพลง ความหลัง Flure อัลบั้ม Vanilla

นับตั้งแต่นี้จะมาตัดพ้อทุกๆสิ่ง แม้โลกแห่งความจริงอาจทำให้ ฉันนั้นอ่อนแรง

 

ยิ่งเมื่อหมอกควันบดบังไม่เห็นแสงสว่าง แม้จะเลือนรางแต่ยังมีหวัง

 

        * ใครต่อใครอาจมองว่าไม่มีหนทาง แต่ฉัน(จะ)(นั้น)ยังอดทนและจะทำให้ได้มา

 

        จะเปลี่ยนแปลงความกดดันให้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ไม่สายเกินที่จะไป

 

                ** ให้ถึงสวรรค์ ศรัทธาจะพาให้เราขึ้นไป

 

                จนถึงบนนั้น จะลอยล่องไปไม่ยึดอยู่กับความหลัง ฮู

 

                ให้สมกับที่เกิดมาได้ทำตามฝัน ฮู ไม่มีสิ่งใดฉุดรั้งนอกจากความตาย

 

หากลองเปิดใจอาจทำให้เห็นแสงสว่าง จะไปจนสุดทางให้ไกลเกินฝัน

 

( * , ** )

 

( ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...