เนื้อเพลง ข่าว Anything Else? อัลบั้ม More

รู้ว่าเธอกำลังข้องใจ  มีใครกำลังว่ากล่าว ในเรื่องราว เกี่ยวกับฉันที่ผ่าน เกี่ยวกับเรื่องวันวานที่โหดร้าย

อย่างน้อยแค่เธอ อย่าไปยึดถือมัน สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ทำร้ายเรา

หากเธอฟังเรื่องล้านคำกล่าว  แต่ความจริงเธอรู้หรือเปล่า  

ว่าสิ่งที่เธอได้ยิน อาจจะเป็นเรื่องจริง หรือจะเป็นแค่ข่าว  

 ถามที่เธอข้องใจทุกอย่าง จะไม่ปิดบังทุกทางทุกเรื่องราว 

 

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...