เนื้อเพลง พยายาม O-Pavee

เตรียมดอกไม้ที่สวยที่สุดที่คิดว่าจะหาได้ เตรียมขนมที่เธอชอบเซาะหาจากทุกแห่งหน

เตรียมคำร้องท่วงทำนองอย่างจะร้องให้เธอฟัง แหวนวงนั้นที่เธอใผ่ฝันฉันจะหามาให้เธอ

 

*ไม่เคยจะทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน

แต่เพราะเธอแต่เพราะเธอฉันจึงยอม

 

**เธอกลับบอกว่าอย่าพยายาม อย่าพยามยามอีกเลย

ให้ฉันโยนทิ้งทุกอย่าง พอสักทีได้ไหม

อย่าพยายามแม้ฉันจะพยายามเท่าไร ทุกอย่างนั้นคือความฝันที่ฉันฝัน

ไปสุดท้ายเธอมองไม่เห็นค่าฉันเลย

 

*,**

 

ฉันคงต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาทุกอย่างที่ฉันทำก็แค่ความฝัน

ฉันแค่คิดไปเอง ฉันแค่คิดไปเอง เท่านั้น

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...