เนื้อเพลง คำสัญญา Nap A Lean

สายลมโบยโบกความเคลื่อนไหว

ฤดูกาลเปลี่ยนเวียนหมุนไป

คล้ายจันทราที่ลาลับจากไป

ฝนโปรยปรายผ่านกายของฉัน

กระทบบรรเลงบทเพลงเงียบงัน

ในคืนฝันร้าย

คำสัญญาไม่มีความหมาย

เพียงพูดไปไม่เคยจดจำ

คอยย้ำเตือนกันอย่างโหดร้าย

ที่เธอทำไว้

กี่วันแล้วที่เธอลาฉัน

กี่คืนแล้วที่ไม่พบกัน

เรื่องราวนั้นยังคงฝังอยู่ ในใจ

ค่ำคืนนั้นเธอบอกกับฉัน

เอ่ยคำสัญญาต่อพระจันทร์

ผูกพันสองเราเคียงข้างกาย

คำสัญญาไม่มีความหมาย

เพียงพูดไปไม่เคยจดจำ

คอยย้ำเตือนกันอย่างโหดร้าย

ที่เธอทำไว้

คำพูดคนมากมายหลากหลาย

ฉันรู้ตัวในวันที่สาย

อย่าสนใจในคำสัญญา

ที่เป็นเพียงการพูดลา

คำสัญญาไม่มีความหมาย

เพียงพูดไปไม่เคยจดจำ

คอยย้ำเตือนกันอย่างโหดร้าย

คำพูดคนมากมายหลากหลาย

ฉันรู้ตัวในวันที่สาย

อย่าสนใจในคำสัญญา

ที่เป็นเพียงการพูดลา

สายลมโบยโบกความเคลื่อนไหว

ฤดูกาลเปลี่ยนเวียนหมุนไป

คล้ายดังเธอที่ลาลับ จากไป

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...