เนื้อเพลง เปล่า ไม่ได้เป็นอะไร The Morning Glory อัลบั้ม ร็อกมโหรี

เหม่อ ก็แค่นั้น ไม่เหม่อ ก็แค่นั้น

เธอคอย แต่ถามฉัน เอาแต่ถามว่าเป็นอะไร

ตอบว่าแน่นท้อง ผีเรือนมันเข้าฝัน

เธอบอก ไม่เชื่อฉัน จะให้ฉันต้องทำยังไง

ฉันเป็นอะไรอยู่ ฉันเป็นอะไร

ฉันมองผนังตึก ฉันยังสบาย

ถามฉันก็ต้องตอบ ตอบถูกได้อะไร

ก็ไม่ได้เป็นอะไร ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไร

เปล่า ก็ไม่ได้โกรธหรือว่าเป็นไร

เออ ก็แค่ขี้เกียจจะคิดอะไร

ฮือ ก็แค่เธอมีคนรักใหม่

ตอบ ก็แค่นั้น ไม่ตอบ ก็แค่นั้น

คว่ำบาตร หรือคว่ำขัน ทำไปแล้วมันได้อะไร

เหม่อ ไปเรื่องนั้น แล้วเหม่อ ไปเรื่องโน้น

ฝนมา ก็หน้าฝน ก็เป็นคนเข้าใจ

ฉันเป็นอะไรอยู่ ฉันเป็นอะไร

ฉันมองผนังตึก ฉันยังสบาย

ถามฉันก็ต้องตอบ ตอบถูกได้อะไร

ก็ไม่ได้เป็นอะไร ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไร

เปล่า ก็ไม่ได้โกรธหรือว่าเป็นไร

เออ ก็แค่ขี้เกียจจะคิดอะไร

ฮือ ก็แค่เธอมีคนรักใหม่

ก็ไม่ได้เป็นอะไร ก็ไม่ได้โกรธได้แค้นอะไร

เปล่า ก็ไม่ได้บวกได้ลบอะไร

เออ ก็แค่ขี้เกียจจะคิดอะไร

ฮือ ก็แค่เธอมีคนรักใหม่

ก็ไม่อ้วนหรอก ก็ไม่ผอมหรอก

ก็ไม่สูงหรอก ก็ไม่เตี้ยหรอก

ป่วยหรือตายลงไป เรื่องแค่นี้

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...