เนื้อเพลง ง่ายเกินไป หิน เหล็ก ไฟ

เห็นแววตาก็รู้ฉันเข้าใจ สิ่งไหนเธอต้องการ

 

ขออะไรก็ยอมให้เหมือนเคย ทุกอย่างที่เธอเรียกหา

 

        * แต่มาวันนี้เธอทิ้งกันไปไม่เหลือ เยื่อใย สิ่งที่พึงพอใจบัดนี้ไม่มีค่าพอ

 

        สิ่งที่มีความหมายมันเหลือเพียงความว่างเปล่า เธอยังไม่พอ ยังมาหลอกลวงเป็นของตาย

 

                ** มันง่ายเกินไปใช่ไหม ที่ฉันยอม ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง

 

                เธอได้ฉันมาง่ายไป ไม่เสียดาย เธอไม่เคยหวงแหน (เป็นการตอบแทน)

 

ฉันคอยห่วงใยและเฝ้าเอาใจ ไม่อยากให้เธอทิ้งไป

 

ฉันยอมหมดแล้วที่ฉันมี เพียงอยากให้เธอเห็นใจ

 

( * , ** )

 

ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง เธอได้ฉันมาง่ายไป ไม่เสียดาย เธอไม่เคยหวงแหน

 

( ** )

 

ง่ายเกินไปใช่ไหมxajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...