เนื้อเพลง ความสุขไม่ไกล สิงโต นำโชค

ทุกวันทุกเวลา… เธอรู้สึกบ้างไหม

ความสุขที่เคยมี… ตอนนี้อยู่ที่ไหนฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

 

ความสุขที่ห่างหายไม่รู้ว่าอยู่ไหนแค่เพีย¬งเปิดใจ

โอ้ววว… จะรู้ไม่ไกลจากตรงนี้

 

ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส

ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ

แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ความสุขอยู่ไม่ไกล

จะมีให้กันอยู่เสมอ

 

แล้วฉันก็เจอ ได้พบว่าเธออยู่ตรงนี้

ชีวิตจิตใจที่เคยมี ก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเธอ… ฮู้ โว้ว

 

ความสุขที่ห่างหายรู้แล้วว่าอยู่ไหนแค่เพี¬ยงเปิดใจ

โอ้ววว… จะรู้ไม่ไกลจากตรงนี้

 

ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส

ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ

แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ ความสุขอยู่ไม่ไกล

จะมีให้กันอยู่เสมอ

 

ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส

ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ

แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ ความสุขอยู่ไม่ไกล

 

ก็เพราะว่า ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส

ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ

แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ ความสุขอยู่ไม่ไกล

เธอมีให้ฉันอยู่เสมอ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...