เนื้อเพลง ลม Scrubb

วันเวลาที่ผ่านมา หาความหมาย

ฉันค้นพบว่าไม่นานก็เลยผ่าน

เรื่องร้าย ๆ ที่เจอะเจอในเมื่อวาน

ถึงพรุ่งนี้ทุกอย่างมันก็พัดไป

ล้มลมมากมายเท่าไหร่ ไม่นานก็หาย

เช่นเดียวกับสายลม ให้มันผ่านไป พัดผ่านไปทุกอย่าง

สอนเรา ให้เรียนและรู้วันใหม่

เมื่อลมได้พัดไป เรื่องราวมากมายเพียงไม่นานก็เปลี่ยน

ถึงวัน ก็คงได้พบบางสิ่ง ที่คุมจะเฝ้ารอ

มองตัวตนที่ผ่านมาหาความหมาย

ฉันค้นพบว่าที่แท้ช่างง่ายดาย

ล้มลมมากมายเท่าไหร่ ไม่นานก็หาย

เช่นเดียวกับสายลม ให้มันผ่านไป พัดผ่านไปทุกอย่าง

สอนเรา ให้เรียนและรู้วันใหม่

เมื่อลมได้พัดไป เรื่องราวมากมายเพียงไม่นานก็เปลี่ยน

ถึงวัน ก็คงได้พบบางสิ่ง ที่คุมจะเฝ้ารอ

เช่นเดียวกับสายลม ให้มันผ่านไป พัดผ่านไปทุกอย่าง

สอนเรา ให้เรียนและรู้วันใหม่

เมื่อลมได้พัดไป เรื่องราวมากมายเพียงไม่นานก็เปลี่ยน

ถึงวัน ก็คงได้พบบางสิ่ง ที่คุมจะเฝ้ารอ

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...