เนื้อเพลง ชีวิตหนี้ เสือ ธนพล อัลบั้ม ทีของเสือ

แบกชีวิต พอเกิดมาก็เป็นหนี้ อยู่อย่างนี้ ทำอย่างไรก็ไม่พ้น

 

อยากจะมี เงินไม่พอ ต้องขอผ่อน หากเดือดร้อน ก็จะยอมสู้อดทน

 

     * ทำยังไงได้ ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทอง พ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ประชาชนเดินดิน

 

     หากชีวิตนี้ไม่สิ้น ก็ดิ้นกันไป ชีวิตนี้ใช่หนี้อย่างเดียว

 

เมื่อรายรับ มันไม่พอรับรายจ่าย ต้องกินต้องใช้ ทำอย่างไรก็กู้เขา

 

ไม่ใช่เศรษฐี นามสกุลไม่เป็นข่าว แค่คนเดินเท้า คนอย่างเราก็ต้องทน

 

( * , * , * , * )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...