เนื้อเพลง ที่สุด Stamp

เธอเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ

เป็นพลังให้ฉันเดินไป เป็นเหมือนความสว่าง

เธอคอยนำเรื่องราวดี ๆ ให้กับฉันทุกวินาที

ในทุกที่ ไม่เคยห่าง

เธอคอยเพิ่มเติมความสุขให้ทุกวัน

คอยเติมคำในช่องว่างให้ทุกคำถาม

และไม่เคยจะหยุด ให้ฉันยิ้มได้ในทุก ๆ ครั้ง

ฉันดีใจที่สุด ประทับใจเธอมาก ๆ

ขอขอบคุณที่เธอนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตทุก ๆ ทาง

จึงอยากร้องเป็นเพลง ๆ นี้

มอบให้เธอทั้งหมดทุกอณูจากหัวใจ

ขอสัญญาว่าเธอนั้นจะมีฉันเสมอไป

เพราะว่ายังไง ๆ ฉันก็รักเธอที่สุดเลย

ยิ่งมองฉันก็ยิ่งค้นพบ ว่าชีวิตของฉันที่ครบ

เป็นเพราะเธอทุก ๆ ด้าน

เธอคอยนำเรื่องราวดี ๆ ให้กับฉันทุกวินาที

ในทุกที่ ไม่เคยห่าง

เธอคอยเพิ่มเติมความสุขให้ทุกวัน

คอยเติมคำในช่องว่างให้ทุกคำถาม

และไม่เคยจะหยุด ให้ฉันยิ้มได้ในทุก ๆ ครั้ง

ฉันดีใจที่สุด ประทับใจเธอมาก ๆ

ขอขอบคุณที่เธอนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตทุก ๆ ทาง

จึงอยากร้องเป็นเพลง ๆ นี้

มอบให้เธอทั้งหมดทุกอณูจากหัวใจ

ขอสัญญาว่าเธอนั้นจะมีฉันเสมอไป

เพราะว่ายังไง ๆ ฉันก็รักเธอที่สุดเลย

เธอคอยเพิ่มเติมความสุขให้ทุกวัน

คอยเติมคำในช่องว่างให้ทุกคำถาม

และไม่เคยจะหยุด ให้ฉันยิ้มได้ในทุก ๆ ครั้ง

ฉันดีใจที่สุด ประทับใจเธอมาก ๆ

ขอขอบคุณที่เธอนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตทุก ๆ ทาง

จึงอยากร้องเป็นเพลง ๆ นี้

มอบให้เธอทั้งหมดทุกอณูจากหัวใจ

ขอสัญญาว่าเธอนั้นจะมีฉันเสมอไป

เพราะว่ายังไง ๆ ฉันก็รักเธอที่สุดเลย

 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...