เนื้อเพลง romantic – shinee

เพลง : romantic

ศิลปิน : shinee

เนื้อเพลง :

[Rap/Minho] Yeah, my girl! 내가 바보야.

Yeah, my girl! แน กา พา โบ ยา

Yeah, my girl! ฉันเป็นคนโง่

잊을 수 없는 너의 사랑이,

อิจ จึล ซู ออบซ นึน นอ เย ซา รัง งี

ที่ไม่สามารถลืมความรักของเธอได้

마지막 눈물이 나의 온 가슴을 찢어 놓는다…

มา จี มัก นุน มุล รี นา เย โอน คา ซึม มึล จิ จอ โน นึน ดา

น้ำตาครั้งสุดท้ายได้ ฉีกก้นบึ้งหัวใจของฉัน…

찢어 놓는다… 정말 미안해

จิ จอ โน นึน ดา ชอง มัล มี อัน แฮ

ฉีกมันเป็นชิ้นๆ…ฉันขอโทษจริงๆ

[JongHyun] 내 마음이 가는대로 난

แน มา อึม มี คา นึน แด โร นัน

ไม่ว่าหัวใจของฉันจะไปที่ไหน

아무생각 없이 걷고 있지

อา มู แซง กัก ออบ ซอ กอท โก อิซ จี

เดินไปโดยที่ไม่สามารถคิดอะไรได้

니 모습을 닮은 누군가를 찾는 건지 난

นี โม ซึบ บึล ทัล มึน นู กุน กา รึล ชัจ นึน กอน จี นัน

แล้วฉันก็พบใครสักคนที่ท่าทางเหมือนเธอ

그냥 그 자리에 서있어

คือ นยาง คือ ชา รี เอ ซอ อิซ ซอ

ฉันได้แต่ยืนอยู่เฉยๆ

[Key] 쓸쓸한 내 어깨를 금방이라도

ซึล ซึล ฮัน แน ออ แก รึล คึม บัง งี รา โด

ไม่นานนัก เหมือนไหล่ของฉันที่อ้างว้าง

니가 두드리고 숨은 것만 같은데

นี กา ทู ทือ รี โก ซุม มึน กอซ มัน กัท ทึน เด

ก็ถูกสะกิดและก็หายไป

왜 없는 건 지, 못 보는 건 지,

แว ออบซ นึน กอน จี โมซ โพ นึน กอน จี

ทำไมไม่มีใครล่ะ ฉันไม่สามารถเห็นใครเลย

아니 눈이 멀었는지 (Oh, No!)

อา นึ นุน นี มอล รอซ นึน จี (Oh, No!)

หรือว่าตาของฉันบอดไปแล้ว? (Oh, No!)

[Taemin] 또 다른 사랑을 할 수도 있다고 난 믿었었는데

โต ทา รึน ซา รัง งึล ฮัล ซู โด อิซ ดา โก นัน มิท ดอ ซอซ นึน เด

ฉันเชื่อว่าฉันนั้นสามารถมีรักครั้งใหม่ได้อีก

가슴 안에 너는 낙인처럼 지울 수가 없어

คา ซึม อัน เน นอ นึน นัก กิน ชอ รอม จี อุล ซู กา ออบ ซอ

แต่ในใจของฉันนั้น เหมือนว่าเธอยังเป็นที่หนึ่ง ฉันไม่สามารถจะลบเธอออกไปได้

어떻해?

ออ ต๊อก แฮ?

ฉันควรทำเช่นไร?

*

[All] 너 아니면 안되는 걸

นอ อา นี มยอน อัน เทว นึน กอล

ถ้าไม่ใช่เธอ ก็คงไม่ได้..

이제야 알아버린 내가 너무 비참해

อี เจ ยา อัล รา บอ ริน เด แน กา นอ มู พิ ชัม แฮ

ในตอนนี้ ฉันก็รู้ว่าฉันนั้นทุกข์ทรมานมากๆ

[Onew] 사진 속엔 아직도 내가 너의 사랑인 것 같은데

ซา จิน โซ เกน อา จิก โด แน กา นอ เย ซา รัง งิน กอซ กัท ทึน เด

ในรูปถ่าย มันเหมือนกับว่าฉันยังมีความรักของเธออยู่

[All] 너의 체온, 너의 얼굴,

นอ เย เช โอน นอ เย ออล กุล

ทั้งความร้อนภายในตัวของเธอ ใบหน้าของเธอ

아직도 내 품 안에 느껴지고 있는 걸

อา จิก โด แน พุม อัน เน นือ กยอ จิ โก อิซ นึน กอล

ทั้งหมดนั้นฉันก็ยังรู้สึกได้อยู่ในอกของฉัน

[Jonghyun] Still, I have ROMANTIC in my heart

돌아가고 싶은걸

โท รา กา โก ชิพ พึน กอล

ฉันอยากจะกลับไปหาเธอ

[Onew] 수없이 많은 날을 그렇게 너의 모든 것을 가졌던 나

ซู ออบ ชี มัน นึน นา รึล คือ รอ เค นอ เย โม ดึน กอซ ซึล คา จยอซ ดอน นา

วันที่นับไม่ถ้วนที่ฉันเคยมีเธอ

이젠 왜? (Baby, why?)

อี เจน แว? (Baby, why?)

ทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้ล่ะ?

네게선 (Tell me, why?)

เน เก ซอน (Tell me, why?)

สำหรับเธอ…

날 찾을 수가 없게 된 걸까?

นัล ชัจ จึล ซู กา ออบซ เก ทเวน กอลกา?

อาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่สามารถหาฉันไดัอีกแล้ว ?

[Key] 난, 너무 두려워 우리의 추억이

นัน นอ มู ทู รยอ วอ อู รี เย ชู ออ กี

ฉันกลัวมากๆ

깊게 배어 있는 곳에

กิพ เก แพ ออ อิซ นึน โก เซ

ในส่วนลึกของความทรงจำของเรา

완벽한 사람을 만난 널 보게 될까봐

วัน บยอก ฮัน ซา รัม มึล มัน นัน นอล โพ เก ทเวล กา บวา

เธอได้ไปพบเจอกับคนอื่นที่ดีพร้อม

[태민] 너 같은 사랑을 만날 수 있다고 난 믿었었는데

นอ กัท ทึน ซา รัง งึล มัน นัล ซู อิซ ตา โก นัน มิ ดอ ซอซ นึน เด

ฉันเชื่อว่าฉันนั้นสามารถมีรักครั้งใหม่ได้อีก

가슴 안에 너는 낙인처럼 아파 죽겠는 걸

คา ซึม อัน เน นอ นึน นัก กิน ชอ รอม อา พา ชุก เกซ นึน กอล

แต่ในใจของฉันนั้น เหมือนว่าเธอยังเป็นที่หนึ่ง ฉันรุ้สึกเจ็บปวดเจียนตาย

어떻해?

ออ ต๊อก แฮ?

ฉันควรจะทำเช่นไร?

*

[All] 너 아니면 안되는 걸

นอ อา นี มยอน อัน เทว นึน กอล

ถ้าไม่ใช่เธอ ก็คงไม่ได้..

이제야 알아버린 내가 너무 비참해

อี เจ ยา อัล รา บอ ริน เด แน กา นอ มู พิ ชัม แฮ

ในตอนนี้ ฉันก็รู้ว่าฉันนั้นทุกข์ทรมานมากๆ

[Onew] 사진 속엔 아직도 내가 너의 사랑인 것 같은데

ซา จิน โซ เกน อา จิก โด แน กา นอ เย ซา รัง งิน กอซ กัท ทึน เด

ในรูปถ่าย มันเหมือนกับว่าฉันยังมีความรักของเธออยู่

[All] 너의 체온, 너의 얼굴,

นอ เย เช โอน นอ เย ออล กุล

ทั้งความร้อนภายในตัวของเธอ ใบหน้าของเธอ

아직도 내 품 안에 느껴지고 있는 걸

อา จิก โด แน พุม อัน เน นือ กยอ จิ โก อิซ นึน กอล

ทั้งหมดนั้นฉันก็ยังรู้สึกได้อยู่ในอกของฉัน

[Key] Still, I have ROMANTIC in my heart

돌아가고 싶은걸

โท รา กา โก ชิพ พึน กอล

ฉันอยากจะกลับไปหาเธอ

[Jonghyun] 난 지쳐버렸나 봐 홀로 남겨진 사랑에

นัน ชี ชยอ บอ รยอซ นา บวา โฮล โล นัม กยอ จิน ซา รัง เง

ฉันเหนื่อยเหลือเกิน กับความรักที่มีเพียงฉันคนเดียว

너의 빈자리 만 난 찾고 헤매는 데

นอ เย พิน จา รี มัน นัน ชัจ โก เฮ แม นึน เด

ที่นั่งอันว่างเปล่าของเธอ ฉันค้นหามันและถูกทิ้งไว้ที่นั้น

제발 좀 나를 봐

เช บัล จม นา รึล บวา

ได้โปรดมองมาที่ฉันสักนิด…

널 닮은 나를 봐

นอล ทัล มึน นารึล บวา

มองที่ฉันที่ก็เหมือนกับเธอ

내겐 정말 이런 시련들이 힘들어

แน เกน ชอง มัล อี รอน ชี รยอ ทึล รี ฮึม ดึล รอ

สำหรับฉัน ทั้งหมดนั้นมันช่างยากลำบากมากจริงๆ

[Jonghyun/Minho] 기다림보다 힘든 건 니 습관들까지

คิ ดา ริม โบ ดา ฮิม ดึน กอน นี ซึบ กวาน ทึล กา จี

สิ่งนั้นที่เหนื่อยล้าว่าการรอคอย

모두 닮아 버린거야

โม ดู ทัล มึน พอ ริน กอ ยา

ทั้งหมดนั้นเหมือนกับเธอทุกๆอย่าง

내속엔 나보다 니가 더 많은걸

แน โซ เกน นา โพ ดา นี กา ทอ มัน นึน กอล

รวมถึงนิสัยของเธอนั้น ในตัวฉัน มีเธออยู่ในนั้น มากกว่าตัวฉันซะอีก

[Jonghyun/Taemin/Key] I wanna be (wanna be) your man

[Jonghyun/Minho] 그때로 돌아가 다시 널 사랑한 한 남자로 태어나서

คือ แต โร โท รา กา ทา ชิ นอล ซา รัง ฮัน ฮัน นัม จา โร แท ออ นา ซอ

ลองย้อนเวลากลับไป ฉันจะเกิดใหม่อีกครั้งเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักเธอ

다시는 너를 아프게 하지는 않을래

ทา ชี นึน นอ รึล อา พือ เก ฮา จี นึน อัน นึล แล

และฉันจะไม่ทำให้เธอเจ็บปวดอีก

[Jonghyun/Taemin/Onew] Can I go? I wanna be, (I won’t let you) be your man

*

[All] 너 아니면 안되는 걸

นอ อา นี มยอน อัน ทเว นึน กอล

ถ้าไม่ใช่เธอ ก็คงไม่ได้..

이제야 알아버린 내가 너무 비참해

อี เจ ยา อัล รา บอ ริน แน กา นอ มู บิ ชัม แฮ

ในตอนนี้ ฉันก็รู้ว่าฉันนั้นทุกข์ทรมานมากๆ

[Key] 사진 속엔 아직도 내가 너의 사랑인 것 같은데

ซา จิน โซ เกน อา จิก โด แน กา นอ เย ซา รัง อิน กอซ กัท ทึน เด

ในรูปถ่าย มันเหมือนกับว่าฉันยังมีความรักของเธออยู่

[All] 너의 체온, 너의 얼굴,

นอ เย เช โอน นอ เย ออล กุล

ทั้งความร้อนภายในตัวของเธอ ใบหน้าของเธอ

아직도 내 품 안에 느껴지고 있는 걸

อา จิก โด แน พุม อัน เน นือ กยอ จิ โด อิซ นึน กอล

ทั้งหมดนั้นฉันก็ยังรู้สึกได้อยู่ในอกของฉัน

[Jonghyun] Still, I have ROMANTIC in my heart

돌아가고 싶은걸

โท รา กา โก ชิพ พึน กอล

ฉันอยากจะกลับไปหาเธอ

[Rap/Minho] 잊을 수 없는 너의 그 사랑이,

อิจ จึล ซู ออบซ นึน นอ เย คือ ซา รัง งี

ไม่สามารถลืมความรักของเธอได้

마지막 눈물이 나의 온 가슴을 찢어놓고,

มา จี มัก นุน มุล รี นา เย โอน คา ซึม มึล จิ จอ โนค โก

น้ำตาครั้งสุดท้ายได้ ฉีกก้นบึ้งหัวใจของฉัน…

절대 치유되지 않는 상처만 남겨.

ชอล แด ชี ยู ทเว จี อัน นึน ซัง ชอ มาน นัม กยอ

เหลือแต่บาดแผลที่ไม่สามารถลบไปได้

내 초라한 모습만 남겨

แน โช รา ฮัน โม ซีบ มัน นัม กยอ

แต่ร่างกายที่พังทลาย

정말 비참해, 나는 어떻해…

ชอง มัล บิ ชัม แฮ นา นึน ออ ตอก แฮ

ทุกข์ทรมานจริงๆ, ฉันควรจะทำอย่างไรดี…

나는 이제 정말 어떻해?

นา นึน อี เจ ชอง มัล ออ ตอก แฮ

ตอนนี้ฉันควรจะทำอย่างไรดี?

*

[All] 너 아니면 안되는 걸

นอ อา นีม ยอน อัน ทเว นึน กอล

ถ้าไม่ใช่เธอ ก็คงไม่ได้..

이제야 알아버린 내가 너무 비참해

อี เจ ยา อัล รา บอ ริน แน กา นอ มู บิ ชัม แฮ

ในตอนนี้ ฉันก็รู้ว่าฉันนั้นทุกข์ทรมานมากๆ

[Onew] 사진 속엔 아직도 내가 너의 사랑인 것 같은데

ซา จิน โซ เกน อา จิก โด แน กา นอ เย ซา รัง อิน กอซ กัท ทึน เด

ในรูปถ่าย มันเหมือนกับว่าฉันยังมีความรักของเธออยู่

[All] 너의 체온, 너의 얼굴,

นอ เย เช โอน นอ เย ออล กุล

ทั้งความร้อนภายในตัวของเธอ ใบหน้าของเธอ

아직도 내 품 안에 느껴지고 있는 걸

อา จิก โด แน พุม อัน เน นือ กยอ จี โก อิซ นึน กอล

ทั้งหมดนั้นฉันก็ยังรู้สึกได้อยู่ในอกของฉัน

[종현] Still, I have ROMANTIC in my heart

돌아가고 싶은걸

โท รา กา โก ชิพ พึน กอล

ฉันอยากจะกลับไปหาเธอ

Be the first to like.
loading...