เนื้อเพลง ข้ามรุ่น – เล้าโลม

เพลง : ข้ามรุ่น

ศิลปิน : เล้าโลม

เนื้อเพลง :

มันผิดอะไรที่ฉันเด็ก ขอโทษที่ใจมันไม่เล็ก

ไม่อยากตีเกรียว ไม่คิดจะมาหลอก ก็คิดจะมารัก

ไม่อยากให้เรียกว่าน้องหรอก ที่เกิดมาช้าผิดตรงไหน

จะกลัวอะไร ก็แค่ขอดูหน่อย ไม่ใช่ก็แค่ถอย

มันแปลกยังไงที่เธอเกิดแล้ว ก็โตก่อน

ใครมองก็มอง อย่าแคร์อย่าไปสนใจ

หากใจเราบอกกันบอกกันว่ารัก

อายุก็ไม่สำคัญ

รักไม่มีความต่าง เราไม่มีความห่าง

ข้ามรุ่นกันหน่อยไหม

แค่ใจเราบอกกันบอกกันว่ารัก

อะไรก็ไม่สำคัญ ใจฉันยังยืนยัน

เป็นไงก็เป็นกัน ขอข้ามรุ่นซักครั้ง

แค่ปีเดียวไม่น่าเกิน ไม่ห่างเท่าไหร่หรอกใช่ไหม

ไม่นานก็โต โตแล้วก็เท่ากันอย่าคิดให้มากนัก

ไม่อยากให้เรียกว่าน้องหรอก ที่เกิดมาช้าปิดตรงไหน

จะกลัวอะไร ก็แค่ขอดูหน่อย ไม่ใช่ก็แค่ถอย

มันแปลกยังไงที่เธอเกิดแล้ว ก็โตก่อน

ใครมองก็มอง อย่าแคร์อย่าไปสนใจ

หากใจเราบอกกันบอกกันว่ารัก

อายุก็ไม่สำคัญ

รักไม่มีความต่าง เราไม่มีความห่าง

ข้ามรุ่นกันหน่อยไหม

แค่ใจเราบอกกันบอกกันว่ารัก

อะไรก็ไม่สำคัญ ใจฉันยังยืนยัน

เป็นไงก็เป็นกัน ขอข้ามรุ่นซักครั้ง

มันแปลกยังไงที่เธอเกิดแล้วก็โตก่อน

ใครมองก็มอง อย่าแคร์อย่าไปสนใจ

หากใจเราบอกกันบอกกันว่ารัก

อายุก็ไม่สำคัญ

รักไม่มีความต่าง เราไม่มีความห่าง

ข้ามรุ่นกันหน่อยไหม

แค่ใจเราบอกกันบอกกันว่ารัก

อะไรก็ไม่สำคัญ ใจฉันยังยืนยัน

เป็นไงก็เป็นกัน ขอข้ามรุ่นซักครั้ง

ใจฉันยังยืนยังเป็นไงก็เป็นกัน

ขอข้ามรุ่นซักครั้ง

Be the first to like.
loading...