เนื้อเพลง บัวลอย คาราบาว อัลบั้ม สังคายนา

        * บัวลอยเจ้าเพื่อนยาก ทําไมจากข้าเร็วเกินไป

 

        บัวลอยไปอยู่ที่ไหน เคยรู้บ้างไหมโหนกคิดคํานึง ถึงบัวลอย

 

บัวลอยเขาเป็นชายหนุ่ม ตาเหล่ หลังงุ้ม เด๋อๆ ด๋าๆ รูปร่างแม้ไม่โสภา จิตใจลํ้าฟ้าดังสมญาบัวลอย

 

เป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว้าเหว่ เป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหย

 

เป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนโอดโอย หาหยูกยามารักษาบรรเทา

 

บัวลอยถึงวัยเกณฑ์ทหาร พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสอง อาสารับใช้ชาติพี่น้อง หัวใจคับพองกล้าหาญอดทน

 

เป็นคนหนักเอาเบาสู้ อุตส่าห์มานะถ่อมตน ช่วยเหลือเพื่อนๆ ทุกคน ร่วมแต่ทุกข์สุขไม่สนใจ

 

( * )

 

วันหนึ่งมีเสียงปืนคําราม บัวลอยถูกหามมาในเปลผ้าใบ

 

ยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไร คือคําพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอย

 

ตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านไร่ปลายดอย ไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอย ความเหงาหงอยค่อยเข้าปกคลุม

 

        ** โลกนี้ไม่สมประกอบ เพราะบางคนชอบเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน

 

        โลกนี้มีสักกี่คน เป็นบัวหลุดพ้นดังคนชื่อบัวลอย (บัวลอย)

 

( ** , ** )xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...