เนื้อเพลง ประโยคบอกเล่า Greasy Cafe อัลบั้ม Ost. ชัมบาลา

เรา นั้น เป็นเพียง ส่วนหนึ่ง เธอ ฉัน เป็นเพียง ส่วนหนึ่งที่เป็น

        * เมื่อทุกๆการขยับ เคลื่อนไป ของช่วงเวลาที่อาจ ขาดหายไป

        หากไม่มีการเชื่อมต่อ ของสิ่งใด แม้แต่เธอกับฉัน

                ** โปรดจงบอกฉันมาเสียเถิด เรื่องราวที่เกิด ข้างในหัวใจของเธอ

                โปรดจงบอกฉันมาเสียที ถ้อยความที่มี ที่เธอรู้สึกต่อฉัน

                (เพราะพรุ่งนี้มันคงอาจสายไป อาจไม่มีฉันอยู่)

ความ ลับ ในใจ ของเธอ ไม่อาจ รู้ เกินการจะพบเจอ

( * , ** )

 หากพรุ่งนี้ไม่มีเราอีก ไม่มีแล้วซึ่งเรากันอีก และหากนี่คือ วันสุดท้ายที่เราได้มี

( ** , ** )
 xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...